Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

3 miljøterapeuter søkes til våkne nattevaktstillinger ved Svingen bo- og behandlingsenhet

Offentlig forvaltning

Svingen bo- og behandlingsenhet er en skjermet avdeling for kvinner i aktiv rus kombinert med adferdsutfordringer og psykiske lidelser. Tiltaket er et midlertidig tilbud til kvinner som har vanskelig for å bo andre steder og tilbyr bistand for å bedre brukernes funksjonsevne. På Svingen jobber vi innenfor miljø og relasjonstradisjonen.

Vi søker etter deg som har erfaring fra arbeid med mennesker med komplekse utfordringer knyttet til rus, psykiske lidelser, vold, trusler og utagering. Det er en forutsetning at du takler å stå i utfordrende situasjoner. Det er derfor viktig at du evner å stå i relasjoner til mennesker i vanskelige livssituasjoner og med utfordrende adferd, over tid. Du må ha interesse og hjerte for målgruppen. Samtidig må du har troen på at det er mulig for beboerne, på sikt, å kunne klare å bryte negative mønstre med utagering og/eller utfordrende adferd. Vi kommer til å legge stor vekt på dine personlige egenskaper og at du har relevant arbeidserfaring dersom du velger å søke på stillingene ved Svingen bo- og behandlingsenhet.

Du vil inngå i et fagteam bestående av 20 miljøterapeuter og 1 leder ved tiltaket. Det er alltid 2 våkne nattevakter.

Stillingene er faste i henholdsvis 53 %, 72% og 72% stilling som våken nattevakt. Det er arbeid hver 3. helg

Stillingene er ledig fra 01.01.2023

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta ro og trygghet i henhold til rutiner og øvrige prosedyrer og retningslinjer
 • Legge til rette for at avdelingen oppleves trygt og godt for brukerne
 • Bistå den enkelte beboer med å beholde sin bolig. Dette skal blant annet gjøres ved å hjelpe den enkelte beboer med å overholde husordensregler og få til mestring på relevante livsområder
 • Forebygge at sitasjoner oppstår og håndtere oppståtte situasjoner i samarbeid med nødetater og andre når det er nødvendig
 • Bistå til at beboerne får dekket sine behov for samtidige tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Praktiske oppgaver knyttet til driften av avdelingen 
 • Dokumentasjonsarbeid, herunder journalføring og rapportskriving

Kvalifikasjoner:

 • Fullført 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskole-eller universitetsutanning..  Dersom det ikke er kvalifiserte søkere blant kandidater som oppfyller utdanningskravet, kan øvrige kandidater bli vurdert for ansettelse som verneassistent. Studenter innen helse- eller sosialfag vil i så fall bli foretrukket.
 • Arbeidserfaring med personer med sammensatte lidelser knyttet til rus og psykisk uhelse, i aktiv rus og som kan ha en utfordrende atferd
 • Erfaring med håndtering av akutte situasjoner som krever samhandling med nødetater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum B2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Det er ønskelig at du har erfaring med å jobbe målrettet med å forebygge konflikter og uønskede situasjoner og at du har kjennskap til organiseringen av tjenestetilbudet for målgruppen
 • Det er ønskelig at du har relevant videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller rus
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter ved å være imøtekommende, tydelig, dempende og tålmodig
 • Du er trygg på deg selv og beholder roen i utfordrende situasjoner
 • Du er støttende, empatisk og utholdende når det gjelder utfordrende relasjoner
 • Du er god til å forebygge og håndtere konflikter og du klarer å legge konflikter bak deg
 • Du er god på å finne nye tilnærminger og løsninger
 • Du er reflektert og deler generøst av dine kunnskaper og ferdigheter
 • Du er engasjert i fagområdet og har empati for målgruppen
 • Du tar ansvar for beboerne, deg selv og kollegaene dine til beste for fellesskapet
 • Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Interessant og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å være med å drifte og videreutvikle et helt nytt boligkonsept innen rus- og boligfeltet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning ved innplassering som miljøterapeut: Lønnstrinn 27 - 39 (kr. 484 500 - 580 900,-) i Oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet, samt turnustillegg
 • Uten fullført relevant bachelorgrad: Avlønning som verneassistent: Lønnstrinn 20 - 25 (kr. 448 450 - 474 300,-) i Oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet, samt turnustillegg
 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen