Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  29.05.2020
 • Sted:
  EVENES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  EVENES
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2922236
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

3 ledige militære stillinger på som Sikkerhetsspesialist innenfor F-35 sikkerhet på Evenes (OR 2-4)

133 Luftving Evenes er under oppbemanning og vi søker derfor etter 6 nye kollegaer som skal jobbe innenfor F-35 sikkerhet. Vi har lyst ut flere spennende stillinger på gradsnivå OR 2-4 for deg som er interessert i å jobbe med F-35 sikkerhet.

Evenes flystasjon er på vei til å bemannes opp til å bli en av våre fullverdige kampflybaser og base for våre P-8 Poseidon overvåkningsfly og vil de neste årene være gjenstand for betydelig utbygging av ny infrastruktur. Evenes er et satsingsområde for Forsvaret og Luftforsvaret. Er du en person som ønsker å bidra til å etablere kampflybasen i oppstartsfase og gi forutsetning for at Luftforsvaret skal kunne operere med F-35 og P-8 fra Evenes? Da utfordrer vi deg til å søke stilling hos oss.

Vi har behov for personell som kan tiltre i august.2020

Vi gjennomfører utvidet intervju som innebærer fysiske tester, medisinsk klarering, utfylling av skjema for sikkerhetsklarering og intervju. Søkere som ansees kvalifisert kalles inn til utvidet intervju på Rygge flystasjon i uke 25/2020. Ved fullført og bestått utvidet intervju innstilles søkere i konkurranse med andre mot tilsetting på de 3 stillingene. Tilsettingsvilkår er tilsetting til fylte 35 år og besluttes i Forsvarsjefens råd i uke 26. Tilsettingsdato er 01.august 2020.

Ved oppnådd fast tilsetting, blir man spesialist i Luftforsvaret og samtidig en del av beordringssystemet. Det viktigste med beordringssystemet er at du får en beordring til avdeling(133 Lv Evenes) og fagområde (Forbyggende sikkerhetstjeneste) for minimum 3 år, normalt 5 år, ingen øvre begrensning.

Sikkerhetsspesialist F-35

Vi har inntil 3 stillinger ledig som Sikkerhetsspesialist F-35.

Må krav: Fullført og bestått førstegangstjeneste/grunnleggende soldatutdanning(GSU) innen 31.juli 2020. Bestått grunnleggende grenader og konstabelkurs(kan realkompetansevurderes).

Ønskelig krav: Grunnkurs forebyggende sikkerhet, tjenesteerfaring fra militær sikkerhetstjeneste, alternativt sivil erfaring fra sikkerhetsarbeid. 

Hovedoppgave: Støtte Sjef F-35 Sikkerhetsseksjonen i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Utføre oppgaver og ivareta det generelle forebyggende sikkerhetsarbeidet i henhold til Sikkerhetsloven og JAFAN. Ivareta Security Spescialist rollen ved Evenes og være stedfortredende dokumentansvarlig for all dokumentasjon innenfor sikkerhetsdomenet.

Kvalifikasjonskrav alle stillinger

 • Norsk statsborgerskap
 • Godkjent medisinsk seleksjon.
 • Godkjent vandelskontroll
 • Godkjent fysisk styrke og utholdenhet(karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og utholdenhetstest.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/CTS.
Personlige egenskaper
 • Gode holdninger og samarbeidsevner
 • Sikkerhetsbevist
 • Interesse for sikkerhetsarbeid og informasjonssystemer.
 • Ærlig, pålitelig, lojal og troverdig.
Vi tilbyr
 • Nyopprettede stillinger i et nytt miljø under etablering av ny flystasjon
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsoppgaver med høy viktighet for etablering av Evenes som fullverdig kampflybase.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Mulighet for framtidig deployering i Norge og utlandet.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Lønn etter Statens Lønnsregulativ i Forsvaret som OR 2-4, lønnstrinn 33-48, kr 354 500 - 435 100 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt kompetanse(utdanning/yrkeserfaring) kan lønn avvike fra Luftforsvarts lønnspolicy.

 

Merknad

Søkere uten fast/midlertidig tilsettingsforhold i Forsvaret oppfordres til å søke.                                                                                                                                                            Midlertidig tilsatt personell i Forsvaret er søknadsberettiget dersom kontrakt utløper før tilsettingsdato 01.aug 2020.                                                                                                  Fast tilsatt personell i Forsvaret(T35/T60) er ikke søknadsberettiget.

 

Søknad og dokumentasjon

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Du må laste opp følgende informasjon og dokumentasjon sammen med søknad:

 • CV

Dersom du i tillegg har gjennomført noen av følgende utdanning(er) ber vi om at du laster opp dokumentasjon på dette:

 • Bachelorutdanning gjennomført i utlandet
 • Fag som privatist
 • Videregående skole i utlandet
 • Høyere utdanning i Forsvaret
 • Forkurs for ingeniørutdanning

Vedleggene må være i PDF format

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 85.000 registrerte kandidater