Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

3-årig postdoktor stilling  

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Postdoktor ved avdeling for Forskning og Utvikling ved Akershus universitetssykehus i psykisk helse og rus divisjonen

Avdeling for Forskning og utvikling (FoU) i psykisk helsevern og rus divisjonen har ledig postdoktor stilling knyttet til den planlagte forskningsgruppen "Behandlings- og evalueringsforskning". Forskning basert på kliniske rutinedata vil bli den viktigste metoden i gruppen men også andre forskningsmetoder vil bli brukt for eksempel systematiske oversikter. Siden gruppen er i en planleggings- og forberedelsesfase vil den som tilsettes i stillingen få gode muligheter til å delta i utformingen av den faglige og metodiske retningen for gruppen. 

I tillegg til forskningsaktiviteten vil gruppen også drive utstrakt virksomhet innen klinikknær fagutvikling, blant annet gjennom å lede det nasjonale nettverket for akuttpsykiatri (akuttnettverket.no) og drive ulike samarbeidprosjekter med klinikken. Det er derfor en fordel om den som tilsettes også har kjennskap til eller interesse for klinikknær fagutvikling.

Forskningsgruppen vil også bestå av en seniorforsker, en forsker, en psykologspesialist i delt stilling som spesialrådgiver og PhD stipendiat, en spesialrådgiver i full stilling, en spesialrådgiver i 25 % stilling, og en forskningskoordinator.

Avdelingen som gruppen tilknyttes er tverrfaglig og består av 29 ansatte, inkludert 8 forskere i fast stilling, 6 PhD-/postdoktor stipendiater og 4 i stab. Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til Forsker 1 Johan Siqveland. Stillingen er en 3-årig, 100 % stilling finansiert av psykisk helsevern og rus divisjonen.

Alle søkere bes om å vedlegge vitnemål fra sin PhD-grad og evt. annen relevant dokumentasjon. Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført PhD.
 • Gode kunnskaper innen kvantitativ forskning fortrinnsvis registerbasert forskning.
 • Erfaring fra deltakelse i forskning på psykiske lidelser vektlegges.
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Evne til og erfaring med skriftlig vitenskapelig framstilling på engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og systematisk og ha god gjennomføringsevne.
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Er positiv og har gode samarbeidsevner.
 • God kjennskap til psykiske lidelser og behandling i psykisk helsevern er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et spennende, aktuelt og klinisk relevant forskningstema.
 • Et trivelig og entusiastisk arbeidsmiljø.
 • Kort reisevei fra Oslo.
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.