Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

3-årig engasjement

Offentlig forvaltning

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vårt samfunnsoppdrag er å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Avdeling for Fellestjenester og Organisasjonsutvikling søker prosjektleder til et treårig engasjement for å styrke vår kapasitet til å jobbe med organisasjonsutviklingsarbeid i NSM. Prosjektlederen skal lede et stort OU-prosjekt som vil omfatte ulike delprosjekter knyttet til utvikling av NSM som organisasjon samt også noe fagutvikling. Stillingen vil ha det overordnede porteføljeansvaret for alle utviklingsprosjektene, og rapporterer til toppledergruppen i NSM. Stillingen er personalmessig underlagt avdelingsdirektør for Fellestjenester og organisasjonsutvikling.

Har du erfaring med endrings- og utviklingsarbeid og har lyst til å jobbe i en virksomhet med et høyt ambisjonsnivå? Klarer du å kombinere operativt endringsarbeid med et strategisk perspektiv? I så fall håper vi du søker på stillingen som prosjektleder!

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektledelse med fokus på utvikling av NSM som organisasjon
 • Porteføljestyring
 • Initiere og delta i ulike delprosjekter

 

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Du må ha erfaring fra å planlegge og gjennomføre endringsprosesser, herunder erfaring fra konseptutvikling
 • Vi ønsker også at du har erfaring med prosjektledelse, gjerne med relevante sertifiseringer
 • Du må ha erfaring med å identifisere, planlegge, gjennomføre og styre utviklingstiltak.
 • Du må ha erfaring med å bruke internkommunikasjon som et sentralt endringsverktøy

 

Vi håper du gjenkjenner følgende personlige egenskaper hos deg selv:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne å jobbe strukturert og kunne prioritere i en hektisk hverdag
 • Like folk og ha stabilt godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Hyggelige kollegaer
 • Muligheter for kurs- og videreutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå hemmelig. Det er også krav om norsk statsborgerskap. 

Stillingen er plassert i stillingskode 1113 prosjektleder, med lønn i spennet 850 000 kr til 1 000 000 kr. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette

begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.