Ledig stilling

Tønsberg kommune

26% fast stilling som hovedkorpsdirigent for Søndre Slagen skolekorps

Offentlig forvaltning

Tønsberg kulturskole har ca. 800 elever i alderen 3 – 19 år. Skolen har i alt 30 ansatte som dekker fagene visuell kunst, drama/teater, nysirkus og musikk. Godt samarbeid med bl.a. kommunens 5 skolekorps og Tønsberg kirkelige fellesråd.

Ledig 26% stilling som hovedkorpsdirigent for Søndre Slagen skolekorps:

Korpset er godt drevet. Elevene får god musikalsk opplæring gjennom kulturskolen og korpsets styre fungerer godt. Det er et godt samarbeidet mellom korpset og kulturskolen. Den som ansettes forventes å lede det musikkfaglige arbeidet i Søndre Slagen skolekorps i samarbeid med aspirant/juniordirigent som er ansatt i korpset. Korpsøvelser på onsdager, samt seminarer, konserter og spilleoppdrag. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Det er i utgangspunktet ønskelig å ansette en person i en større stilling som dekker korpsdireksjon i dette korpset samt en av de to aspirant/juniordirigentstillingene som er lyst ut og evt fløytelærerstillingen. (Se egne annonser) På denne måten kan den som ansettes potensielt få til sammen 66% stilling i Tønsberg kommune. Vi understreker imidlertid alle som er interessert i denne stillingen oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon:

 • Direksjon og undervisning i grupper
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
 • Rekrutteringsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå. (minimum bachelor). Evt utenlandsk utdannelse må være godkjent av NOKUT. Dersom PPU ikke er på plass, kan man fravike dette kravet hvis kandidaten forplikter seg til å ta PPU innen en frist på 3 år.
 • Ønskelig med undervisningserfaring fra korps og/eller kulturskole i Norge.
 • Undervisningskompetanse for elever med ulikt nivå og motivasjon. 
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge.
 • Det forutsettes at den som tilsettes har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team
 • Kreativitet
 • Personlig egnethet for jobben.

Annet:

 • Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest må framlegges ved tilsetting
 • Stillingskode 6814 (kulturskolelærer)
 • Søkerlisten er offentlig

Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling
 • Korps i vekst

Søkerlisten er offentlig.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost