Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

20 % vikariat som faglærer i geografi.

Offentlig forvaltning

Nye muligheter i ny skole!

Tiller videregående skole har flyttet inn i nytt, ombygd og renovert skolebygg høsten 2022.  Skolen er bygget for 710 elever med en grunntanke om å skape en fremtidsorientert skole der arkitektur og pedagogikk er i samspill. Skolen skal være en aktør i nærmiljøet og samfunnet i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Tiller videregående er et nærmiljøanlegg for bydelen med flerbrukshall.

Opplæringen ved nye Tiller videregående skole gjenspeiles av skolens mål og verdier. Vi skal være fremtidens skole med fokus på kompetanser som samarbeid, utforskende læring og kritisk tenkning. Våre verdier er tydelig, kreativ, inkluderende, fremtidsorientert og engasjert.

Denne skolen er unik i sin utforming med læringsareal som understøtter aktiviteten som foregår, vårt læringssyn og våre verdier. Tiller videregående skole er i en spennende endringsprosess der vi må tenke nye tanker både om pedagogisk praksis og organisering av skolehverdagen i et nytt skolebygg.

Arbeidsoppgaver:

Vi har på nåværende tidspunkt behov med undervisningskompetanse i geografi, men ønsker også flere dyktige pedagoger på skolens vikarliste.

Gjennomføre tilpasset opplæring for elevene
Skape trygt og godt læringsmiljø for elevene

Kvalifikasjoner:

Søkeren må ha undervisningskompetanse i geografi og være personlig egnet. Søkeren må ha en interesse for entreprenørielle arbeidsmåter og faglig utviklingsarbeid i tråd med fagfornyelsen. Undervisningserfaring fra videregående opplæring er ønskelig.

Gode tekniske og digitale ferdigheter med utstyr og programvare.

Personlige egenskaper:

Du må like å jobbe med mennesker, ha gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner medelever, ansatte og samarbeidspartnere. Du må kunne se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen og styrke hverandre, og samtidig evne å se hver enkelt elev og dens interesser og behov.  
Vi setter pris på at du er fleksibel, initiativrik og ønsker å bidra i skolens fellesskap. Du identifiserer deg med våre verdier som er inkluderende, engasjert, fremtidsorientert, kreativ og tydelig.

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og avtaler i KS-området.
Et godt og inspirerende arbeidsmiljø i en ny og fremtidsrettet skole.