Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

20% fast helgestillingstilling som sykepleier/helsefagsarbeider/ student innen høyere helsefagsutdanning          

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon Rehabilitering Solås ønsker vi å rekruttere deg til helgestilling 20 % i pleie. Vi har nå ledig 20% stilling som innebærer vakt fredag, lørdag og søndag hver 3.helg. Stillingen kan kombineres med tilkallingsavtale om ønskelig for søker. 

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca. 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner; Seksjon Helse og arbeid, Seksjon Rehabilitering Ottestad, Seksjon Rehabilitering Solås, Seksjon Smerte CFS/ME og Seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det poliklinisk virksomhet.

I seksjonen på Solås tilbys spesialisert tverrfaglig rehabilitering til pasienter med hjerneslag, hjerneskade, multitraume og ulike nevrologiske sykdommer og skader.

Solås har ca. 33 årsverk hvor personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder.

Fagfeltet rehabilitering har de senere år hatt stor utvikling tilknyttet medisinsk utvikling, samt demografi og flere hjemmeboende som må mestre å leve i egen bolig med funksjonsnedsettelser. I henhold til nasjonale føringer skal rehabilitering i all hovedsak foregå der hvor pasienten bor. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har kartlegging, vurdering og igangsetting som hovedoppgave. Dette innebærer at ansatte må ha kompetanse i støtte og utvikle pasientens egne ressurser, aktiv bruk av målarbeid, samt planlegge og gjennomføre sammenhengende pasientforløp. Til stillingen ønsker vi oss derfor en positiv og engasjert sykepleier, helsefagsarbeider eller student innen høyere helsefagsutdanning med interesse for rehabilitering. Solås har samarbeid med flere universitet/høyskoler, og er praksisplass for studenter innen ulike helse- og sosialfag inkludert sykepleie. Vi er opptatt å være en arbeidsplass som tilrettelegger for et godt læringsmiljø for våre studenter og praksiselever.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, helsefagsarbeider eller student innen høyere helsefagsutdanning med praktisk erfaring.
 • Erfaring med og interesse for fagfeltet rehabilitering vektlegges
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Positiv, fleksibel og lærevillig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Respektfull framtreden overfor pasienter og samarbeidspartnere med evne til å skape trygghet og tillit
 • Engasjement for rehabilitering med ønske om å jobbe i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En liten, oversiktlig avdeling
 • Engasjerte medarbeidere i et positivt og sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Avdelingen holdes stengt i jul/nyttår, i påsken, samt 3 uker på sommeren  
 • Mulighet for å kunne jobbe noe ekstra i avdelingen 
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger og lån- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.