Detaljer

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2021
 • Sted:
  Sogndal
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Sogndal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3369415
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

2 x 100 % fast stilling som sjukepleiar

Det er ledig 2 faste stillingar som sjukepleiar ved Sogndal helse og omsorgssenter, avdeling Prestahagen begge stillingane er 100 %, frå 22.02.21.

Begge stillingane er 3 delt turnus med arbeid kvar 3.dje helg.

Prestahagen er omsorgsboliger med heildøgnstilsyn

 

Arbeidsoppgåver:

- Sjukepleiefaglege oppgåver.

- Stell og pleie av sjuke og eldre.

- Miljøarbeid og demensomsorg.

- Psykisk helsearbeid.

 

Sentrale ansvarsområde:

- Oppfølging av dei ulike brukarane på avdelinga.

- Medikament.

- Ansvar vakt for avdelinga.

- Samarbeid opp mot spesialisthelsetenesta og legane.

- Tverrfagleg samarbeid med ulike profesjonar.

 

Kvalifikasjonar:

Bachelor som sjukepleiar med norsk autorisasjon.

Det er ynskjeleg med vidareutdanning / erfaring innan demens eller psykiatri.

 

Personlege eigenskapar:

- Du må ha evna til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre.

- Vere fleksibel og likar utfordringar, og taklar å jobbe på ulike avdelingar

- Er ein engasjert person som kan jobbe sjølvstendig og er trygg på eigne avgjerder. Fungerer godt i team og har evne til å delegere oppgåver

- Er strukturert, ansvarsbevist og løysingsfokusert

- Viser tolmod når det er behov for det

- Har motivasjon og evne til å tileigne deg ny kunnskap og bidra til tenesteutvikling

- Bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø

- Er nytenkande og kreativ.

- Må beherske norsk skrifteleg og munnleg.

- Personlege eigenskapar blir vektlagt.

- Gyldig politiattest

 

Me tilbyr:

- Engasjerte kollegar og leiarar

- Inkluderande miljø

- Pasientnært og fagleg fokus

- Faglege utfordringar

- Drivande godt arbeidsmiljø

- God og tilstadeverande leiing

- Ein arbeidsplass du kan vere stolt av.

- Gode pensjons- og forsikringsordningar

- Gode velferdsordningar som t.d. treningsavtale i kommunen

- Tilsetting etter vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.

 

Kun søknadar mottekne innan frist og levert via EasyCruit vert tekne i betraktning.