Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

2 Veiledere

Offentlig forvaltning

NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids-og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes ca 21.500 innbyggere.

Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved og bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kolleger.
NAV Elverum er organisert i 3 avdelinger, avdelingene jobber tverrfaglig med alle kommunale og statlige oppgaver, delt mellom brukere over og under 30 år.

Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold, og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye ideer blir positivt mottatt, vurdert og behandlet på en konstruktiv måte.

Vi søker to veiledere i sosialavdelingen som i dag består av 16 medarbeidere. Hovedarbeidsoppgavene til stillingene er råd og veiledning etter sosialtjenesteloven og saksbehandling av sosialhjelp.


Kvalifikasjoner:

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Minimum 3- årig høyskole, fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid. Bachelor innen helse og sosialfag, eller pedagogisk utdanning kan også komme i betraktning
 • Særskilt relevant arbeidserfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy, samt god evne til å raskt sette seg inn i nye datasystemer
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig norsk

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring fra veiledning og oppfølging av brukere
 • Forvaltningspraksis og lovanvendelse
 • Erfaring fra arbeid i NAV

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og skape gode relasjoner
 • Evne til å se muligheter og ha gode samarbeidsevner
 • Evne til å være en initiativtaker
 • Evne til å jobbe målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Evne til å vise faglig engasjement og dele kunnskap
 • Positiv innstilling og gode serviceholdninger

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Kompetente medarbeidere i et inkluderende og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Offentlig pensjonsordning