Ledig stilling

Stavanger Kommune

2 våkne nattevakter

Er du en tålmodig, robust og trygg person som liker å jobbe med mennesker? Da trenger vi deg på Søra Bråde bofellesskap.

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver. Vi har nå behov for 2 våkne nattevakt i 65,73 % faste stillinger ved Søra Både bofellesskap. 

I personalgruppen vil vi ha engasjerte medarbeidere som gir beboerne tjenester av høy kvalitet og som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Søra Bråde bofellesskap 1. etasje er lokalisert på Revheim i Madla bydel. Det er gode bussforbindelser og flotte turområder i nærheten. Bofellesskapet er døgnbemannet og gir tjenester til 8 unge voksne med varierende funksjonsnivå og aktivitetsnivå. Stillingene innebærer turnusarbeid med hvilende nattevakter og hver 3 helg.

Søra Bråde bofellesskap er en del av Bo og aktivitet Nord som gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. Og vi håper du vil være med på dette laget. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har erfaring fra lignende arbeid.  
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter for B2. 
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.  
 • Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • Du setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
 • Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. 
 • Du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
 • Du ønsker faglig utvikling og opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • Du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging. Nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.
 • I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning. 
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner. 
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem avtalen med Kolumbus                                                                                                                                                                                 
 • Lønn: 
  658300 Pleiemedarbeider - årslønn 351 000 – 457 700                                                                                                                                                                                                      707603 Helsefagarbeider - årslønn 415 300 - 487 300                                                                                                                                                                                                  601415 Student rekruttering - årslønn 364 100 - 436 900