Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

2 stillinger i 100% som pleieassistent, med krav om å ta fagbrev.

Kort om stillingen

Vi har 2 ledige stillinger som pleieassistenter. Stillingene krever at man gjennomfører løp om å ta fagbrev innen avtalt tidsfrist. Stillingene er i turnus med langvakter.

Om oss

Hjemmebaserte tjenester er en egen virksomhet i Røros kommune. Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF er en av avdelingene. Hjemmebaserte tjenester har til sammen 56 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi kan tilpasse oss brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, og har et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre virksomheter.

Kvalifikasjoner
 • må starte på løp mot fagbrev
 • ønskelig med arbeidserfaring fra pleie- og omsorgstjeneste
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • grunnleggende IT-kunnskaper. Det er ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Helseplattformen og Gat
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste
 • ansvar for utdeling av legemidler etter delegasjon
 • selvstendig ansvar for dokumentasjon
 • praktisk bistand – rengjøring, matombringing og hverdagsmestring 
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • fleksibel og løsningsorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ansvarsbevisst
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.