2 rådgivere sykkel

Stavanger Kommune

Idrett og utemiljø har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.
Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, anlegg for sykkelparkering, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, skolegårder, uteområder ved barnehager, naturvernområder, badeplasser, innen- utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Idrett og utemiljø driver også Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftsenter.
Idrett og utemiljø utvikler og er byggherre for nye anlegg. Kommunalområdet sørger for at utearealer, veier, plasser og anlegg skjøtes i henhold til miljø, kvalitet og sikkerhet for innbyggerne.

Idrett og utemiljø har ansvar for sykkelsatsingen – utviklingen av sammenhengende sykkelveinett på kommunale veier.

Idrett og utemiljø bygger fellesskapet.

Stavanger kommune satser stort på sykkeltilrettelegging. For å styrke vår sykkelfaggruppe søker vi to engasjerte og faglig sterke kollegaer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være pådriver for å få frem tilrettelegging for sykkelbruk og bidra til å finne gode og trygge løsninger for syklister.
 • Du vil få ansvar for ulike sykkelprosjekter fra planleggingsfase til ferdig bygget anlegg. Arbeidet innebærer blant annet vurdering av løsninger, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og -bestillinger, samt oppfølging av prosjekter.
 • Du vil utarbeide saksfremlegg og følge opp politiske vedtak.
 • Du vil bidra til å gjøre sykkeltilrettelegging kjent for innbyggerne i Stavanger.
 • Du vil delta i strategi- og utviklingsarbeid innen handlingsprogram for sykkel.
 • Du vil delta i oppfølgingen av drift- og vedlikehold av sykkelnettet.
 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne også masternivå eller tilsvarende.
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Du må ha kompetanse og interesse for sykkel.
 • Du har erfaring fra prosjektledelse, fysisk planlegging, veiprosjektering og – bygging og eller gjennomføring av tiltak.
 • Det er ønskelig med erfaring med å koordinere komplekse prosesser med flere aktører, og levere resultater til rett tid og med rett kvalitet.
 • Du har kjennskap til offentlig forvaltning og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du har gode datakunnskaper, spesielt i Excel og bruken av GIS. 
 • Språk: arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Kommer du fra et land utenfor Norden må du beherske norsk på minst C1-nivå

 

Utdanningsretning
Samferdselsfag / transportplanlegging / geografi / samfunnsplanlegging / arealplanlegging /arkitektur / landskapsarkitektur eller lignende
 
Utdanningsnivå
Høyskole / universitet
 

Personlige egenskaper:

 • Du tar ansvar og initiativ og er entusiastisk, kreativ og nytenkende.
 • Du tenker strategisk og helhetlig, er løsningsorientert og har fokus på framdrift og gjennomføring.
 • Du kan sette mål, planlegge og systematisere eget arbeid og har god gjennomføringsevne, jobber strukturert og målrettet.
 • Du samarbeider godt og effektivt både selvstendig og i team.
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Du er interessert i bærekraftig byutvikling og liker å sykle.

Vi tilbyr:

 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø med spennende og interessante arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Stillingskode 853000 Rådgiver og lønn etter avtale 
 • Arbeidssted: Stavanger
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale