Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

2 nyopprettede stillinger som overlege/spesialister i barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Vi har fått friske midler og søker derfor etter overleger/spesialister i barne- og ungdomspsykiatri til fast ansettelse ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Oslo Syd, enhet Søndre Nordstrand og enhet Østensjø. Tiltredelse så snart som mulig. Det blir den 4. overlegestillingen i hver enhet. Seksjonen har til sammen 14 overlegestillinger og 6 leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene.  

Seksjon BUP Oslo Syd består av poliklinikkene: BUP Søndre Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Nordstrand og Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam, samt en Kontorfaglig enhet som gir behandlerstøtte. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud, og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og småbarn, DBT-behandling, OCD-behandling, og spiseforstyrrelser, samt kompetanseteam for nevroutredning, traumebehandling og familieterapi. 

Bydel Søndre Nordstrand og bydel Østensjø har ca 12 000 barn og unge i alderen 0-18 år i hvert sitt opptaksområdet. Bydel Østensjø og bydel Søndre Nordstrand har forskjellige barnebefolkning. Bydel Østensjø har et befolkningsgrunnlag som gjenspeiler gjennomsnittet av hele Oslos populasjon, mens bydel Søndre Nordstrand har et variert flerspråklig og flerkulturelt miljø. Det forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Vi har svært kompetente og veldig hyggelige medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Hver geografisk enhet har 4 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger, i tillegg til psykologspesialister, psykologer, pedagoger og sosionomer/barnevernspedagoger. Overlege søkes til generalistvirksomheten ved enheten, hvor hovedvekten av arbeidsoppgavene er utredning og behandling i pakkeforløp psykiske lidelser barn og unge. Dette arbeidet favner den store bredden i fagfeltet, og innebærer stor variasjon i problemstillinger og metodikk. I tillegg er det ønskelig med deltakelse i matriseteam eller kompetanseteam, som gir mulighet til faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten. Vi legger vekt på faglig kvalitetsutvikling, internopplæring i behandlingsmetodikk, brukerevaluering samt fagutvikling for den enkelte medarbeider.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må fremlegges ved ansettelse

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Systematisk utredning og diagnostisk vurdering
 • Tverrfaglig teamarbeid 
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere i bydel og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Internundervisning i enheten og seksjonen
 • Kan påregne relevante oppgaver for spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, herunder veiledning, rådgivning, inntaksrelaterte oppgaver, spesialistuttalelser m.v.
 • Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp for sitt geografiske opptaksområde, med rullerende vakter i arbeidstiden 08:00-15:30 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering  nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse om undersøkelses- og behandlingsmetoder innen fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri
 • Du må beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er en medarbeider som er interessert i fagfeltet og som liker både å jobbe selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og har god tilpasningsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du har god arbeidskapasitet og tåler høyt tempo
 • Du er strukturert, ryddig og har gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Du har evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Du har evne til å skape trivsel og bidrar positivt til arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger
 • Et stort legemiljø i seksjonen med nå 14 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger
 • Spennende fag- og samarbeidsmuligheter i forbindelse med samlokaliseringen av fire BUP enheter, DPS og RUPO
 • Mulighet for fagutvikling og deltakelse i matriseteam/kompetanseteam 
 • Internundervisning
 • Legespesifikk undervisning tilbys i avdelingen og på seksjon
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår