• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4213581
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

2 nyopprettede fastlegehjemler ved Minde Medisinske Senter - Årstad bydel

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2 nyopprettede fastlegehjemler ved Minde Medisinske Senter DA, Minde Allé 48, 5068 Bergen er ledig fra 1. mai 2022.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt i lyse og trivelige lokaler, med 3 fastleger. Kontoret vil våren 2022 flytte til større lokaler i samme område for å kunne utvide med 2 nye hjemler. Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø.

Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem med lokal server, Norsk Helsenett, PasientSky for timebok og elektronisk pasientkommunikasjon, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med samhandlere.

Minde Medisinske senter har avtale med Universitetet i Bergen om veiledning av medisinerstudenter og er deltager i forskningsnettverket Praksisnett. Vi har et sterkt fokus på rekruttering av morgendagens fastleger og kunnskapsbaserte helsetjenester.

Null-hjemmel med gunstige oppstartbetingelser. Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Det søkes etter lege som er interessert i å utvikle senteret sammen med kolleger. Vi har et godt arbeidsmiljø og personlige egenskaper og egnethet vil tillegges stor vekt i ansettelsesprosessen.

Arbeidsoppgaver:

Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase.

Kvalifikasjoner:

• Norsk autorisasjon som lege

• Gjennomført turnustjeneste/LIS 1

• Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

• Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

• Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr:

Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune? 
 
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det.  
Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører, derfor tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dersom du innenfor de tre første årene sier opp din fastlegeavtale, og den ikke overdras etter ordinær utlysning og oppsigelsestid 6 mnd, tilbyr kommunen å kjøpe deg ut av bedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000.   
 
Dersom du er i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.  
 
For ALIS tilbyr vi også utgiftsdekning (ALIS-avtale) på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering.   

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.  

Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.   
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  19.12.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4213581
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune