Detaljer


2 Lege i spesialisering, psykiatri, poliklinikk

Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Helse og Arbeid, Gruppebehandling, Ruspoliklinikk/TSB, Døgnbehandling og Ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Lege i spesialisering – vikariat x 2
Lovisenberg DPS søker to leger med oppstart 1.3.21. Sykehuset har et velfungerende rotasjonssystem mellom sengeposter og poliklinikker. De utlyste stillingene vil være ved to av våre tre allmennpsykiatriske poliklinikker; Gamle Oslo og Grünerløkka. Vi søker etter leger med gode samarbeidsevner og med interesse for kunnskapsbasert praksis.

Poliklinikk Gamle Oslo søker lege i spesialisering til vikariat i 12 måneder fra 01.03.21
Vi søker engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 3 overleger, 8 psykologspesialister, 8 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere og 2 lis-leger, hvor du er den ene. Vi har samhandlingssosionom ansatt i poliklinikken, og jobbspesialist tilknyttet oss. Vi har nært samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Poliklinikk Grünerløkka søker lege i spesialisering til vikariat i 12 måneder fra 1.3.21.
Bydel Grünerløkka er en bydel med over 60 000 innbyggere, dynamisk og sammensatt, noe som gjør jobben vår i poliklinikk Grünerløkka utfordrende, givende og artig. Vi kan tilby et godt fagmiljø med bl.a. 3 overleger i psykiatri, 9 faste psykologspesialister, 14 psykologer og 3 lis-leger, hvor du er den ene vi søker. Vi har samhandlingssosionom ansatt i poliklinikken, jobb-spesialist (IPS) tilknyttet oss, og har et nært samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Til å bli en del av teamet ved poliklinikken søker vi nå etter deg som liker utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og både jobbe selvstendig og i team. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Poliklinikkene har kontorer i Hagegata 32 sentralt i Oslo. Det forventes lojalitet mot sykehusets verdigrunnlag. Sykehuset har pensjonsordning. Vi har et bedriftsidrettslag, og disponerer et begrenset antall personalboliger og personalbarnehage. Til orientering returneres ikke innsendte søknadspapirer og attester.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning av psykisk lidelse
• Behandling av psykisk lidelse
• Medisinskfaglig bistand til andre faggrupper - tverrfaglighet
• Veiledningsansvar kan tilkomme
• Faglig bidra til fellesskapet


Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

Du kan søke på begge stillingen med samme søknad, men spesifiser gjerne dersom du har ønske om en av poliklinikkene.

Kontaktpersoner med telefonnummer
Poliklinikk Gamle Oslo: Maj Egeland 46 91 97 52
Poliklinikk Grünerløkka: Elisabeth Frøshaug 95 15 18 19
Utdanningsansvarlig overlege Anne Kamps: 90 23 80 41