• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  29.04.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3576941
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

2 ledige sykepleierstillinger – Namsos helsehus øker grunnbemanningen på natt

Namsos kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Namsos helsehus øker sykepleierbemanningen på natt for å sørge for god dekning på hele huset.

Disse kommer i tillegg til nattpersonalet på avdelingene og skal bistå som ekstra ressurs på alle avdelingene på Namsos helsehus.

Stillingene vil ha sin tilknytning til korttidsavdelingen og ha sin base der, men vil ha arbeidsområde på hele helsehuset. På korttidsavdelingen blir disse stillingene en del av en del, av et allerede godt etablert sykepleiermiljø.  

Arbeidsoppgavene vil primært være sykepleieroppgaver på alle avdelinger samt oppgaver knyttet til vanlig drift og pleie på natt.  

Ønsket stillingsprosent bes oppgis i søknad da vi gir rom for å innfri ønsker.  

Arbeidsområdet:

* Direkte underlagt avdelingsleder
* Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor
   tjenesten nås
* Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune

Vi søker person som:

"  Er offentlig godkjent sykepleier /studenter som er ferdigutdannet våren 2021 kan også søke
"  Har gyldig førerkort for bil
"  Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver
"  Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav
"  Er god på kommunikasjon og samarbeid
"  Er løsningsorientert og positiv
"  Er selvstendig og tar initiativ og ansvar
"  Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet
"  Har relevant praksis
"  Har kunnskap om/er komfortabel med bruk av data
"  Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:

* Et positivt og støttende arbeidsmiljø

* Opplæring, og mulighet for faglig utvikling

* Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som sykepleier i stillingskode 7174

* Lønn; kr 411 400,- - kr 506 400,- avhengig av ansiennitet

* Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

I tillegg får du:
* Rekrutteringstillegg på kr. 10.000 i året for 100 % stilling
* Rekrutteringstilskudd (engangstilskudd ved ansettelse) på kr.25.000 i 100 % stilling med bindingstid på 2 år

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

 Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.  
 
 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  29.04.2021
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3576941
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune