Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

2. gangs utlysning: Stange videregående skole – Økonomi- og Personalrådgiver

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

 

Beskrivelse

Stange videregående skole har ledig 100% fast stilling som økonomi- og personalrådgiver fra 1. april 2024

 

Vi søker deg som

 • Er omgjengelig og serviceinnstilt
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har en systematisk arbeidsform og stor arbeidskapasitet
 • Er analytisk og løsningsorientert
 • Er fleksibel

Vi tilbyr

 • En spennedne arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver 
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling fra 1. april 2024
 • Inngår som en del av skolens støttefunksjoner
 • Arbeidssted Stange videregående skole

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse, justering og oppfølging av skolens budsjett, i samarbeid med skolens ledelse
 • Årsavslutning
 • Regnskapsføring og økonomirapportering
 • Fakturering
 • Lønn
 • Innkjøpskontakt (bistå avdelinger i bestilling/innkjøp i tråd med rammeavtaler m.m.)
 • Personaladministrasjon (personalmeldinger, arbeidskontrakter, oppfølging av sykefravær, rekruttering)
 • Bistå skolens ledelse i ulike administrative oppgaver

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høgskole- og universitetsnivå
 • Erfaring med budsjett-, regnskaps-, økonomi-, og rapporteringsarbeid
 • Erfaring med offentlige bevilgningsregnskap og rammestyring
 • Noe kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser
 • Erfaring med lønns- og personalarbeid
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

 

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.