• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2021
 • Sted:
  NYBORG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NYBORG
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4143800
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

2.gangs utlysning Spesialpedagog/spes.ped koordinator

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Li skole er en barneskole i Åsane bydel med 40 ansatte og 260 elever. Skolens sin visjon er «Nysgjerrige og reflekterte barn gir kompetanse for framtiden». 
Skolen sine satsingsområder er «Læring for framtiden» og PALS. «Læring for framtiden» handler om læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever. 

Li skole arbeider systematisk med elevenes sosiale kompetanse gjennom PALS. PALS er et skoleomfattende system for å skape et trygt læringsmiljø og er forpliktende for alle ansatte. Dette innebærer blant annet at vi har høyt fokus på positiv elevatferd, sosial kompetanse og arbeider for et godt læringsmiljø for elever med tydelige og støttende voksne. Li skole er også med i trivselslederprogrammet TL. SFO sine satsingsområder er «Sammen i vennskap, lek og læring».
Vi ønsker kreative og initiativrike ansatte. Vi legger vekt på samarbeidsevne, faglig dyktighet, relasjonsbygging og ledelse. Vi er opptatt av å rekruttere positive medarbeidere. Vi legger derfor vekt på personlig egnethet ved ansettelser. Vi søker etter spesialpedagog/spesialpedagogisk koordinator i 100 % fast stilling fra 01.12.2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og selvstendig arbeid knyttet opp mot elevgrupper og enkeltelever.
 • Kjennskap til å bruke og jobbe med IOP samt rapportskriving om elevene.
 • Kalle inn og lede møter med skolens samarbeidspartnere i både 1. og 2. linje tjenesten.
 • Samarbeid med foresatte og andre eksterne instanser.
 • Tett samarbeid og veiledning med assistenter, lærere og fagarbeidere i klasserommet.
 • Arbeide i team og arbeid med skolens utviklingsarbeid
 • Kartlegge og utrede elever med ulike utfordringer

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jfr. kap. 14 §14-2 i Forskrift til opplæringslova.
 • Master i spesialpedagogikk
 • Sertifisert for å kunne kartlegge elever i LOGOS og Celf er ønskelig.
 • God kompetanse innenfor digitale hjelpemidler.
 • Gode norskkunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Søkere må ha god samarbeidskompetanse og erfaring fra å jobbe i team. 
 • Politiattest jfr. opplæringsloven §10-9

Personlige egenskaper:

 • Du er en dyktig og tydelig klasse/læringsleder med gode formidlingsevner.
 • Du er en lærer som er tett på elevenes læring og utvikling, og har et sterkt pedagogisk engasjement.
 • Du har ambisjoner i forhold til pedagogisk utviklingsarbeid
 • Du er positiv, lojal, har godt humør, er fleksibel og skaper gode relasjoner til elever, foresatte og ansatte
 • Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og bidrar til å skape et godt lærings – og arbeidsmiljø.
 • Du har god arbeidskapasitet og trives i en hektisk hverdag.
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge gode relasjoner med både barn og voksne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En skole med et godt og inkluderende psykososialt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø
 • God introduksjon og oppfølging
 • Gode muligheter for videre personlig og fagligutvikling
 • Lønn etter avtaleverket
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) – bedrift.
 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2021
 • Sted:
  NYBORG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  NYBORG
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4143800
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune