Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3273224
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

2. gangs utlysning: Pedagogisk leder

Arbeidsoppgaver
 • Å lede og utvikle det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom; -systematiske observasjoner, -målrettet pedagogisk planlegging, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter, -dokumentasjon og evaluering i tråd med overordnede føringer. Lede avdelingsmøter og sikre informasjonsflyt. 
 • Å ha ansvar for et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede foreldremøter, - i team og i andre sosiale sammenhenger.
 • Å utvikle og skape entusiasme hos personalet for å bygge trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - Reflektere sammen med og veilede medarbeidere,  kommuniserer og vise retning, gjøre faglige vurderinger til det beste for barna, delta i planlegging og ledelse av møter, fagdager, faglige fora med mere.      
 •   Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom; - å være en del av barnehagens lederteam, -initiere og gjennomføre felles satsninger, -ta en aktiv rolle i personalmøter, og å være en tydelig fagperson. Å bidra til og ta ansvar for høy faglighet og profesjonalitet ved å planlegge å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert.
Kvalifikasjoner
 • Utdanningskrav: Barnehagelærer eller annen relevant utdanning
 • Språk; Norsk – gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum bestått norskprøve B2
Personlige egenskaper

Det er viktig at du;

 • Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking
 • Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig
 • Er løsningsfokusert og fleksibel
 • Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør og respektfull.
 • Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold
 • Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson
 • Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
 • Er positiv til endringer og nye erfaringer
 • Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen
 • Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn
 • Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen.
  Du kan vise til gode referanser
Vi tilbyr
 • Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»
 • Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme
 • Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet
 • En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Tett oppfølging og veiledning av styrer
 • Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet
 • Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen
 • Felles veiledning for nyutdannede barnehagelærer Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 30-43 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.