• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4230056
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

2 faste 50% stillinger dag/ kveld og 2 faste 50% stillinger natt 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen Legevakt har ledig 2 faste 50% stillinger dag/ kveld og 2 faste 50% stillinger natt for autoriserte sykepleiere. Tiltredelse 31.01.22. 

Vennligst merk i søknaden hvilke (en) stilling (er) du søker på.

Bergen Legevakt sikrer befolkningen i Bergen tilgang på øyeblikkelig hjelp. Legevakten er en del av kommunens akuttberedskap og omfatter hjelp til akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Bergen Legevakt har rundt 250 ansatte med høy kompetanse som utgjør 110 årsverk og som jobber tverrfaglig. Legevakten består av flere tjenestetilbud: Legevaktsentralen 116117, Allmennlegevakten i Helsehuset, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket og sykehjemslegevakten. Legevakten har leger i vaktberedskap hele døgnet. På dagtid er det fast ansatte leger og resten av døgnet er det vaktleger, fastleger og andre med oppdragsavtaler. Sykepleierne jobber enten i turnus på dag/kveld eller i nattevaktturnus.

I 2019 hadde Legevakten 97 000 konsultasjoner hvorav 16 000 telefonkonsultasjoner. Sykepleiere i legevaktsentralen ga råd og veiledning i 126 000 telefoner.

Bergen legevakt er organisert som enhet under Etat for helsetjenester og er lokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med etatsadministrasjonen, Koronaklinikken / ØHD og Helsevernenheten - herunder kommuneoverlegene, Miljørettet helsevern, Senter for migrasjonshelse og Smittevernkontoret. I tillegg er Helse Bergen sin Skadepoliklinikk og Akuttpost for ruspasienter lokalisert på Helsehuset. Kommunen er opptatt av pasientsikkerhet og av å levere kunnskapsbaserte tjenester. Legevakt og legevaktmedisin er et omfattende fagfelt og under stadig utvikling og oppdatering. Bergen Legevakt har samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, veileder studenter og har flere pågående FOU-prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver
Innskriving av pasienter som kommer til legevakten
Hastegradsvurdering av pasienter
Blodprøvetaking og enkle analyser
Sykepleie til akutt syke pasienter
Medisinsk behandling etter leges ordinasjon

Arbeid i Legevaktsentralen 116117 etter særskilt opplæring

Kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier, jfr. Lov om helsepersonell, med 2 års klinisk erfaring
Det er ønskelig med erfaring fra legevakt/legevaktsentral/AMK-sentral eller annet akuttmedisinsk arbeid
Søkere må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig
Krav om politiattest ved ansettelse 

Personlige egenskaper:

Omsorgsfull, vennlig og respektfull i møte med pasienter og pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
Fleksibel og løsningsorientert
Kunne jobbe selvstendig, men også i team med andre
Samarbeidsvillig og serviceinnstilt
Trives i et aktivt og travelt miljø
Interesse for faglig utvikling og kompetanseheving
Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og håndtere akutte situasjoner
Personlig egnethet vektlegges høyt

Vi tilbyr:

Lønn etter tariff, kompetanse og ansiennitet
Årsturnus
Gode pensjonsvilkår
Spennende og variert arbeidshverdag
Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
    
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4230056
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune