Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

100% vikariat spedbarn- barselpleier/helsefagarbeider 

Offentlig forvaltning


Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Fødestua er en jordmorstyrt fødestue i sykehus. Her jobber barnepleiere og jordmødre sammen for å gi det nyfødte barnet og foreldrene en god start. Vi har et godt arbeidsmiljø og et nært samarbeid med føde-/barselavdelingen på Elverum og Kvinneklinikkene på Lillehammer og St. Olavs Hospital. Vi har en godt etablert praksis innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Fjellregionen. Vi har siden 1994 vært godkjent som mor-barn-vennlig avdeling.

Vi søker en engasjert medarbeider med interesse for fødsel og barseltid. Du må jobbe selvstendig og samtidig godt i team med andre faggrupper. Vi trenger deg som er positiv, pålitelig og trygg. Du må opptre profesjonelt, være serviceinnstilt og vise ro i akutte situasjoner.


Stillingen går inn i rullerende turnus med dag-, kveld- og nattjobbing og vakter hver 3.helg.

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges som vedlegg i søknaden.

Vi ønsker 2 stk. referanser - derav en fra siste arbeidsgiver.

100% vikariat tiltredelse snarest tom 30.10.2023 med mulighet til forlengelse.

Ved intern omrokkering kan stillingsprosenten endres. 

 

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om helsefaglig bakgrunn
 • Søkere med relevant erfaring eller spesialutdanning innen spedbarn- og barselpleie er ønskelig
 • Interesse for faget
 • Må beherske skandinavisk språk.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Opptre rolig og trygg i akuttsituasjoner. 
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt.
 • Engasjert i faglig utvikling og kunnskapsbasert praksis 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.