• Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  LANGEVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  LANGEVÅG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3918655
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune

100% vikariat som miljøterapeut i Berngarden

Sula kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% vikariat som miljøterapeut i avdeling Berngarden.

Bu- og aktivitetstenesta yter tenester til personar med ulike typar hjelpebehov. Tenestemottakarane er personar med funksjonsutfordringar som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , aktivisering og opplæring ved arbeidssenter/dagsenter, privat avlastning og avlastning i institusjon, støttekontakt og brukarstyrt personleg assistanse.

Berngarden er ei avdeling med fleire bueiningar der arbeidet består i praktisk og personleg bistand til alle dagleglivets gjeremål. Avdelinga yter heildøgnsomsorg til mennesker med ulike funksjonsutfordringar. 

Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus. Avdelinga har turnusordning med utvida arbeidstid  f.t. 14 timars vakter med arbeid 3. kvar helg.

Stillinga er ledig frå snarast til og med mai 2022.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søkjer personar med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar.
 • Erfaring frå liknande arbeid med utfordrande åtferd og målretta miljøarbeid vil verte føretrekt.
 • Kjennskap til, og erfaring frå arbeid med personar med samensatt problematikk.
 • Utarbeideing og oppfølging av vedtak etter Hotjl. kap. 9.
 • Datakunnskap.
 • Gode kunnskapar i norsk, munnleg og skriftleg.
 • Krav om førarkort klasse B .
 • Politiattest. 
 • Oppgje referanse.

Personlige egenskaper:

 • Forutan gode faglege kvalifikasjonar ser vi etter fleksible, stabile og pliktoppfyllande personar med god framferd som likar å arbeide med mennesker.
 • Du må vere ressurs og løysningsorientert, og ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team.
 • Du må takle uførutsette hendingar. 
 • Arbeide systematisk etter dagleg arbeidsplan. 
 • Bidra til gode resultat gjennom felles mål,verdiar, tverrfagleg samarbeid og kompetanseheving. 
 • Evne til å bidra til eit positivt arbeidsmiljø og fagmiljø er viktig.

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Eit positivt arbeidsmiljø.
 • Løn etter gjeldande tariff. Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning.
 • Vanleg kommunale tilsettingsvilkår.
 • God opplæring og moglegheit for fagleg påfyll.
 
 • Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  LANGEVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  LANGEVÅG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3918655
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune