Ledig stilling

Holmestrand kommune

100% vikariat som helsesykepleier/sykepleier ved Barne- og familiesenteret

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomheten «Forebyggende helse- og habiliteringstjenester for barn og unge» består av Barne- og familiesenteret og barnehabilitering i og utenfor institusjon. Barne- og familiesenteret omfatter forbyggende helsetjenester for barn, unge og familier.

Holmestrand kommune søker helsesykepleier eller sykepleier 100% vikariat, tilknyttet forebyggende helsetjenester til barn og unge. Stillingen er ledig fra 15. august 2022 til 30. juni 2023, med mulighet for forlengelse.

Holmestrand kommune har ca. 25 000 innbyggere og ca. 1800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir gode forbindelser både nordover og sørover.

Stillingen er organisert i Barne- og familiesenteret, i virksomhet «Forebyggende helse- og habiliteringstjenester for barn og unge». Tjenesten inneholder helsestasjon for spe- og småbarn, jordmor-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, smittevern og oppfølging av psykiske helseutfordringer hos barn, unge og familier.

Fakta om stillingen

Holmestrand kommune har tidlig innsats og forebyggende arbeid blant barn, unge og deres familier i fokus. Stillingen består av forebyggende og helsefremmende arbeid i henhold til nasjonale retningslinjer og veiledere. Vi søker etter helsesykepleiere/sykepleiere som ønsker å jobbe innenfor fagfeltet skolehelsetjeneste, men alle oppgaver innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan være aktuelt ved behov. 

Vi er opptatt av faglig engasjement, samarbeid og et godt arbeidsmiljø. Du vil bli en del av et team på flere helsesykepleiere som sammen gir tjenester til 11 skoler i kommunen og to videregående skoler.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre skolehelsetjenestens oppgaver etter nasjonale retningslinjer
 • Foreldreveiledning
 • Individuell oppfølging og gruppeoppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Undervisning

Krav til kvalifikasjoner

 • Videreutdanning som helsesykepleier er ønskelig
 • Helsesykepleierstudent under utdanning
 • Sykepleier med interesse for faget
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Søker må disponere egen bil

Vi ser etter deg som er:

 • robust
 • strukturert og har gode samarbeidsevner, du kan jobbe selvstendig og i team
 • mestrer gruppeaktiviteter og undervisning
 • liker å jobbe tverrfaglig og er nysgjerrig og åpen for andre faggruppers bidrag
 • positiv og har en evne til å inspirere andre

Virksomheten legger vekt på personlig egnethet til stillingen, at du har stabilt godt humør, er kreativ og ser viktigheten av kommunikasjon og samarbeid med andre. Den som får stillingen må like utfordringer og være løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Dyktige kolleger med stort faglig engasjement.
 • Lønn i henhold til avtale/tariff.
 • Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Gyldig politiattest må kunne fremlegges.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i henhold til Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.