Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vågan Kommune

100 % vikariat ledig som miljøarbeider ved VIO inkludering og kvalifisering, for 1 år

Offentlige tjenester og forvaltning

Vågan innvandrer- og opplæringssenter (VIO) er en tjeneste med ansvar for bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger. VIO ble en del av Familieenheten fra januar 2022. Familieenheten består av helsesykepleiertjeneste, barneverntjeneste, logoped, PPT, kommunepsykologtjeneste, rådgiver habilitering barn og unge og oppvekstkoordinator.

Arbeidsoppgaver:

 • Forarbeid og mottak av flykninger
 • Planlegge og delta i oppgaver knyttet til botrening, miljøarbeid.
 • Rolle som særkontakt
 • Rapportering internt
 • Samhandling med ulike aktører og tjenester
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Minimum barne- og ungdomsarbeider, evt kan søkere uten formalkompetanse kompensere med realkompetanse innenfor flyktningarbeid.
 • Krav om erfaring knyttet til arbeid direkte med flyktninger.
 • Gode datakunnskaper vil bli vektlagt
 • Gyldig norsk førerkort
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne kreves. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Krav om politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt: samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og målrettet, evne til å takle raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon
 • Du er resultatorientert, setter klare mål og har god gjennomføringsevne
 • Du er opptatt av bred brukermedvirkning og tjenesteutvikling

 

Det er viktig at du:

 • Ser styrker og ressurser i dem du skal samarbeide med.
 • Har evne til tverrfaglig samarbeid og god relasjonskompetanse
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Er faglig dyktig og fleksibel i forhold til oppgaver
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å påvirke og å være en aktiv bidragsyter i videreutviklingen av Vågan kommunes flyktningetjeneste.
 • Faglig utvikling i et kompetent, engasjert og godt arbeidsmiljø.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere.


  Lønnsvilkår:
  Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regler, forskrifter og avtaleverk.