Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  14.10.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3176499
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

100% vikariat i Psykisk helseteam for sykepleier, vernepleier eller sosionom med relevant erfaring og videreutdanning

Har du lyst på nye utfordringer innen psykisk helse i kommunen? Vi har ledig et 100% vikariat i ett år fra 1. november 2020 og ønsker deg som en del av vårt team.

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg. Psykisk helseteam, rusteam, aktivitetssenter for rus og psykisk helse, samt helsestasjon for rusavhengige er samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergruppa og tett samarbeid og kompetanseflyt mellom teamene.
Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår spennende prosjekter, samt forskning i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Stillingens formål er å bidra til bedret psykisk helse for mennesker med ulik psykisk problematikk. Dette gjøres blant annet gjennom å jobbe mot mestring, selvstendighet, normalisering og integrering i lokalmiljø, samt å være ansvarlig eller medansvarlig for behandling, oppfølging og tilrettelegging av tilbudet til den enkelte pasient.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:
Avdeling rustjenester: Rusteam, og Feltteam,
Avdeling Oppfølgingsboliger psykisk helse
Avdeling psykisk helse: Psykisk helseteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige
Psykisk helseteam består av 7 årsverk.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Psykisk helseteam gir i dag tilbud til personer med psykiske lidelser som angst, depresjoner og mer alvorlige tilstander.
Tilbudet kan f.eks. bestå av regelmessige behandlingssamtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt. Videre holder teamet angstmestringskurs, kurs i depresjonsmestring (KID) og psykoedukativt familietilbud. I samarbeid med aktivitetssenteret, drives det behandlingsgrupper. Teamet er også en del av kommunens psykososiale kriseteam.

100% vikariat fra 01.11.2020
Sted: Psykisk helseteam
Fagområde: Psykisk helsearbeid

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Sykepleier, vernepleier eller sosionom
 • Relevant videreutdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Allsidig erfaring fra arbeid med personer med psykiske lidelser
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne kreves
 • Førerkort, klasse B

 

 Personlige egenskaper: 

 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig

 • Gode samarbeidsevner

 • Må takle krevende pasientsituasjoner

 • Ha stabilitet og kontinuitet i arbeidet

 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

 

Vi kan tilby:

 • Et utviklende og kompetent fagmiljø
 • Gode kollegaer
 • Internundervisning
 • Veiledning fra psykologspesialist
 • Dagarbeid med fleksitidsordning
 • Stillingen innebærer stor mulighet til å styre egen hverdag
 • 10 000,- over garantilønn for sykepleiere og vernepleiere i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi for sykepleiere og vernepleiere

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet