Ledig stilling

Tønsberg kommune

100% Svangerskapsvikariat som sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som er fleksibel og klarer å ha mange baller i luften, samtidig som du er omsorgsfull og trygg i samarbeid med pasientene våre, deres pårørende og dine kollegaer.

Er dette deg? Søk på stilling hos oss!

Eik sykehjem er et kompetansesenter for demens, og er et av fire kommunale sykehjem i Tønsberg kommune. Sykehjemmet har 91 plasser for personer med demenssykdom, fordelt på 10 avdelinger. Langtidsavdeling, korttidsavdeling, omsorgsbolig, skjermet enheter, forsterket enhet og egen nattjeneste. Sykehjemmet har en sykehjemsoverlege, fagutviklingssykepleier, og en Gatkoordinator alle i 100 % stilling. Alle avdelinger har også en gruppesykepleier som samarbeider med tjenesteleder om det faglige ansvaret. Det er god fagkompetanse og høy sykepleierdekning i vår virksomhet.

Vi søker sykepleier/vernepleier til svangerskapsvikariat i 100 % stilling på avdeling Eikebo. Stillingen er ledig fra mars 2023.

Eikebo er en skjermet avdeling for personer med demens med 10 plasser. På Eikebo har vi mye fokus på personsentrert omsorg og miljøbehandling. Vi har et sterkt ønske om å skape en trygg tilværelse for beboerne våre, hvor de selv påvirker sin egen hverdag så langt det lar seg gjøre. Vi har en egen hage som er skjermet og som beboerne bruker mye på vår og sommerhalvåret. 

Vi søker etter en person med god faglig kompetanse innen demensomsorg og som trives i et hektisk og godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver
 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Ivareta rollen som tjenesteansvarlig sykepleier/vernepleier
 • Bidra med å implementere og støtte opp under arbeidet med bedre hverdagsliv i avdelingen
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Delta i utvikling- og kvalitetsarbeid 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy (word/excel/internett/e-post, CosDoc, GAT )
 • Dokumentert norskkompetanse tilsvarende Bergenstest / C1
 • Ha god innsikt i betydningen av personsentrert omsorg og miljøbehandling
 • Engasjement for eldreomsorgen
Personlige egenskaper
 • Har gode samarbeidsevner, er positiv og arbeidsvillig
 • Har interesse, hjerte og engasjement for personer med demens
 • Som kan være fleksibel, kreativ og ha en evne til nytenkning
 • Har lyst til å utvikle deg i rollen som sykepleier
 • Personlig egnethet
Vi kan tilby:
 • Et spennende fagfelt med høy fagkompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø med mye glede og humor
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn tilsvarende minimum 8 års ansinnitet.

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost