Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Holmestrand kommune

100 % stilling som veileder i utøvende tiltaksteam i barneverntjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand barneverntjeneste søker etter ny medarbeider som veileder i utøvende tiltaksteam. I forbindelse med oppvekstreformen styrkes virksomheten med denne stillingen. Kommunen har ca. 25 000 innbyggere og samlet ca. 28 årsverk i barneverntjenesten. Virksomhet Barneverntjenesten er en del av programområdet Oppvekst. Tjenesten er organisert i undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og utøvende tiltaksteam.

Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Har du erfaring med veiledning, relasjonsbygging og brukerinvolvering innen fagfeltet?

Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

I barneverntjenesten har vi bl.a. fokus på god saksbehandling, tidlig intervensjon, samtaler med barn, endringsarbeid i familier, tverrfaglig samhandling, brukermedvirkning og nettverksarbeid. I utøvende tiltaksteam skal vi møte forventningene som kom med barnevernreformen i 2022. Veilederen vil være en del av et team bestående av syv veiledere og teamleder. Stillingen er ledig fra august 2022.

Arbeidsoppgavene vil bl.a. være:

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Utføring av tiltak til barn, ungdom, foreldre og fosterforeldre i tråd med tiltaksplan
 • Bistå i kartlegginger
 • Dokumentering
 • Holde kurs og opplæring
 • Samarbeid med andre instanser
 • Være barneverntjenestens partsrepresentant/vitne i ulike rettsinstanser

Krav til kvalifikasjoner

 • Bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller annen relevant utdanning
 • Relevante kurs (eks. PMTO, MST, COS-P, tuning into kids/teens) eller relevant videreutdanning
 • Erfaring fra førstelinjetjenesten og utføring av veiledning
 • Fordel med erfaring med endringsarbeid og brukerinvolvering
 • Gode samarbeidsevner
 • Må ha førerkort og mulighet for å disponere egen bil
 • I hht. Barnevernloven § 6-10 kreves politiattest for å arbeide med barn og unge. Godkjent politiattest må fremlegges før tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Har trygg og god relasjonskompetanse
 • Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Har god arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Er strukturert, selvstendig og jobber godt i team
 • Er sensitiv og har innlevelse for mennesker i krise
 • Har godt humør og stå-på vilje
 • Evne til å skape god framdrift i tiltakssakene
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig

Vi tilbyr

 • Du får være med å forme en relativt ny barneverntjeneste
 • Faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning, ettermiddag-/kveldsarbeid må påregnes
 • Veiledning
 • Utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Lønn i henhold til avtale/tariff. Veileder vil tilsettes som konsulent. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglement og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett aler, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.