• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  27.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5068554
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

100% stilling som veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Vi har ledig 100% midlertidig kommunal veilederstilling. Ett års varighet, med mulighet for forlengelse.

Beskrivelse av arbeidssted
NAV Rauma er etablert i partnerskap med NAV Møre og Romsdal og Rauma kommune, og kontoret er lokalisert i Rådhuset på Åndalsnes. Kontoret har 10,8 stillingshjemler, herav 3,8 kommunale. Nav har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet, samt å sikre rettighetene til velferdsytelser.

Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode utsikter til å gjøre karriere i en organisasjon som har svært viktige samfunnsoppdrag. I tillegg til de obligatoriske tjenestene i et NAV-kontor forvalter NAV Rauma Husbankens virkemiddel og boliger for vanskeligstilte.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning, informasjon og rådgivning knyttet til NAV Rauma sine tjenester
 • Helhetlig arbeidsrettet oppfølging av brukere som har behov for bistand til å komme i arbeid og aktivitet
 • Kontakt og samarbeid med arbeidsmarkedet og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Vurdere rettigheter etter gjeldene regelverk som bla Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven m.m
 • NAV er under kontinuerlig utvikling og arbeidsoppgavene kan bli endret innenfor NAV kontoret sitt ansvarsområde

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig relevant høgskole-/ universitetsutdanning, eksempelvis sosionom og tilsvarende fagfelt
 • Veiledningskompetanse fra utdanning og/eller praksis
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, minimum nivå B1
 • Digital kompetanse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra NAV en fordel.
 • God kjennskap til lokalt arbeidsmarked
 • God forståelse for arbeids- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å etablere gode relasjoner
 • Fleksibel og har gode serviceholdninger
 • Målrettet, løsnings- og beslutningsdyktig
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Positiv og ønsker å bidra til god tjenesteytelse i et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter.

Vi lever opp til visjonen Verdens beste kommune for naturglade mennesker! med tilrettelagte turområder både høyt og lavt i storslåtte omgivelser.

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  27.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5068554
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune