Ledig stilling

Nordre Land kommune

100% stilling som sykepleier i hjemmetjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du faglig engasjert og ønsker å være en del av et team med fokus på tidlig innsats og hverdagsrehabilitering?

Det er ledig en 100% stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten Dokka. Stillingen er et vikariat som varer til 31.08.2024.

Stillingen innebærer arbeid i to-delt turnus og arbeid hver 3. helg.

Nordre Land kommune er i gang med flere spennende og engasjerende utviklingsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten. Som en del av teamet i hjemmetjenester vil du være med å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve helhetlig pleie og omsorg, herunder identifisere behov og følge opp tiltak i henhold til vedtak.
 • Bidra til å sikre at helse og omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser

 •  

  Ansvarlig for egen utøvelse av faget, med utgangspunkt i yrkesetiske retningslinjer, og at tjenesten utføres i overensstemmelse med tjenesteområdets målsettinger, retningslinjer og rutiner.
 • Veiledning og råd til pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Komme med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr, og nye arbeidsmetoder.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Medisinsk oppfølging og helsekontroll.
 • Medansvar for at ressurser forvaltes forsvarlig.
 • Opplæring, fagutvikling og kompetanseheving i samarbeid med andre.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning. 
 • Ønskelig med erfaring innen geriatri, psykiatri eller akuttmedisin.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie.
 • Førerkort klasse B.
 • Du må beherske og trives med å kjøre bil alle årstider.

Ønskede egenskaper:

 • Du er profesjonell og stolt sykepleier.

 • Du er omgjengelig, snarrådig, selvstendig og tar ledelsen i kritiske situasjoner.
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte.
 • Du er flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer.
 • Du er innstilt på å lære å bruke dataverktøy og teknisk utstyr, og følger med på forskning innen det du jobber med.
 • Du trives i høyt tempo.
 • Du er positiv og samarbeidsvillig, og behandler pasienter, pårørende og kollegaer med respekt.
 • Du er trygg på egne ferdigheter, faglig og personlig, og tar lederfunksjonen som sykepleier i arbeidshverdagen.
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team.
 • Du ønsker alltid pasientens beste, og er pådriver innen forbedringsarbeid for å sikre og utvikle tjenesten.

Vi tilbyr: 

 • Mulighet til å bruke din kompetanse til tjenesteutvikling.
 • Opplæring og kompetanseutvikling gjennom bla e-læring, fagdager, faglunsjer etc.
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom kommunens ordninger.
 • Vi har i dag gratis parkering nær arbeidsplass.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.