Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  19.11.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1036559
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

100% stilling som avdelingsleder ved lindrende enhet i Halden

4.avdeling - Lindrende enhet og langtidsplasser, Enhet Helsehus

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og har som målsetting å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdeling aktivitet og mestring (med blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter, hverdagsrehabiliteringsteam, syn- og hørsel kontakt, demenskoordinator, kreftkoordinator, frisklivssentral og hjelpemiddellageret).

Enhetens intensjon er å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både ivaretar pasientens behov for koordinerte tjenester og sikrer at rett pasient er på rett sted til rett tid. Dette innebærer utfordringer, særlig for å skape helhetlige pasientforløp i kommunal helse - og omsorgstjeneste. Målet er å styrke tilgjengeligheten til tjenestene, slik at de som trenger bistand, i større grad kan motta tilbud om tjenester lokalt, samt å øke kvaliteten på tjenestetilbudet. Enhet helsehus har stort fokus på tverrfaglig arbeid og kvalitetsutvikling.

4.avdeling - Lindrende enhet og langtidsplasser er lokalisert i 4. etasje på Halden Helsehus på Stangeberget med utsikt over byen. Avdelingen har 24 senger fordelt på 6 senger til palliativ/lindrende behandling og 18 senger for langtidspasienter. Avdelingen har god sykepleiedekning, motiverte og faglig engasjerte medarbeidere og et trivelig arbeidsmiljø. Det er fast ansatt lege tilknyttet avdelingen som sikrer legetjenester av god kvalitet med kontinuitet og tett oppfølging av pasientene. Legen er en del av institusjonslegeteamet i kommunen med 5 fast ansatte leger i fulle stillinger. Tid til etikkrefleksjon er prioritert som et viktig ledd i kollegastøtte og fagutvikling. Vi samarbeider tett med kreftkoordinator, pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset. 

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Daglig drift med fag-, personal- og økonomi ansvar for avdelingen

Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten

Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse

Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA-avtalen

Tilpasse og utvikle tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder

Gi beboere og deres pårørende tilstrekkelig informasjon og veiledning ut fra vedtatt målsetting for brukermedvirkning

Oppfølging av avdelingens økonomi, herunder bidra i budsjettprosessen og drifte avdelingene i samsvar med vedtatt budsjett

Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene

Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus

Avdelingsleder er en del av enhetsleders lederteam og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert sykepleier med bred klinisk erfaring

Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT

Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges

God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne


Personlige egenskaper

Faglig fokus og engasjement.

Bevisst og reflektert i forhold til egen lederrolle og egen lederadferd, samt god forståelse av arbeidsgiverrollen

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til tverrfaglig samhandling

Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende

Se viktighet av å skape og ivareta et godt arbeidsmiljø

Effektiv, fleksibel og selvstendig.

Gode samarbeids - og kommunikasjonsferdigheter.

Forbedrings- og løsningsorientert.

Er brukerorientert, og setter pasientenes ønsker og behov i fokus.

 

Vi kan tilby:

En engasjert ledergruppe som støtter, inspirerer og hjelper hverandre

Dyktige kolleger med høy faglig- og ledelseskompetanse.

Inkluderende og godt arbeidsmiljø.

En gruppe medarbeidere som har lyst til å utvikle seg og gjøre en god jobb

Mulighet til å ta beslutninger som har betydning for medmennesker og kolleger

Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester

Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært

Lederutvikling

Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Dagtid med 37,5 timer arbeidsuke og fleksitidsordning

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse med 2 % innskudd

Lønn etter gjeldende lov og avtaleverk

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no