Detaljer

 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  19.09.2020
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3106979
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune

100% st. vikariat som sykepleier/koordinator v/Aure sykehjem

Ved Aure sykehjem er det ledig 100% stilling, vikariat, som sykepleier/koordinator. Vikariatet varer til 01.07.2021, med mulighet for fast når vikariatet er slutt. Ved internt opprykk vil muligheten for tilbud om annen sykepleierstilling være til stede.

Beskrivelse

Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Det er korttidsavdelingen som søker etter sykepleier/koordinator. Avdelingen har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen.

Aure sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i pleie og omsorgstjenestene i Aure kommune, og innehar i dag 23 plasser fordelt på fire avdelinger. Sykehjemmet har ca 19 faste årsverk.

Sykehjemstilbudet i kommunen har blitt mer spisset de siste årene da en i Aure kommune har valgt å organisere de fleste av heldøgns omsorgsplasser som omsorgsboliger. I sykehjemmet tilbyr en korttidsopphold for rehabilitering, utredning/behandling og avlasting. En tilbyr også langtidsopphold for brukere som er for syke og har for sammensatte lidelser til å kunne nyttiggjøre seg tilbud om bemannet omsorgsbolig. Sykehjemmet har også mottak av ø-hjelps pasienter fra legevakt.

Om stillingen

Stillingen vi søker personell til er en koordinerende stilling med ansvar for pasientene på korttidsavdelingen ved Aure sykehjem. Spesielt ansvar i tverrfaglig samarbeid med lege, fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. Stillingen vil også omfatte standard oppfølging av pasienter i form av stell og pleie.

Ansvar for oppfølging av pleieplan og god dokumentasjon i avdelingen.

Stillingen har fast dagvakt minst tre dager i uken og arbeid 3.hver helg.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter en autorisert sykepleier som er kvalitetsbevisst og som setter pasienten i fokus.

Faglig dyktighet, evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt.

Du må være systematisk og ha god struktur i arbeidshverdagen din.

Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon. I Aure kommune benyttes programvaren "Gerica".

Du må også ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

* En utfordrende stilling med spennende oppgaver

* Veiledning og lederstøtte

* En enhet i omstilling som gir mange muligheter

Lønns- og arbeidsbetingelse

Som rekrutteringstiltakgis et kronetillegg etter tabell slik:

0 år ans.: kr 60.000, 2 år ans.: kr 50.000, 4 år ans.: kr 40.000, 6 år ans.: kr 30.000, 8 år ans.: kr 20.000.

Du omfattes også av lokal lønnsstige: kr 4.000 i tillegg ved 12 års ans. Ytterligere kr 4.000 i tillegg ved 14 års ans. Ytterligere kr 8.000 ved 16 års ans.

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas

med på intervju). Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.