Ledig stilling

Nordreisa kommune

100% Kreftsykepleier fast

Offentlig forvaltning

Er du interessert i å bidra til å gi og utvikle gode tjenester for mennesker med kreftsykdom?

Vi kan tilby en spennende stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi søker etter deg som er engasjert og som liker å arbeide selvstendig, men som også liker være en del av et tverrfaglig miljø med gode samarbeidspartnere.

Kreftsykepleier stillingen er en dagtidstilling med fleksibel arbeidstid på 37,5 timer i uka, som er organisert under hjemmetjenesten. Stillingen innebærer både oppfølging i hjem og poliklinisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av pasienter med kreft og deres pårørende, herunder kurativ og lindrende behandling, helhetlig omsorg og oppfølging, koordinering av tjenester og samhandling
 • Administrering og koordinering av medikamentell behandling (hovedsakelig cytostatika)
 • Primærkontaktansvar for hjemmeboende pasienter med kreft
 • Faglig utvikling, veiledning, opplæring og undervisning for pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten, bidra til å sikre gode overganger mellom ulike tjenestenivåer
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering av tjenester internt
 • Organisering av kreftcafe/lavterskeltilbud for pasienter, pårørende og etterlatte
 • Søke prosjektmidler og lede aktuelle prosjektarbeid 
             

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen Kreftsykepleie.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Faglig dyktig og engasjement
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet, og i team
 • God evne til omstilling og fleksibilitet
 • God evne til å være løsningsorientert og handlekraftig
 • Motivasjon for å tilegne eg nye kunnskaper og bidra til utvikling av gode fremtidige helsetjenester

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid med mange faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode lønnsvilkår, herunder lønn etter avtale samt rekrutteringstilskudd
 • Medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode muligheter for kultur- og friluftsliv.

Nordreisa omfattes av ordningen
med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

  Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest 

  Aktuelle kan ble innkalt til Intervju