Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

100% helsefagarbeider i turnus

Offentlig forvaltning

Stalsberg bolig er en døgnbemannet bolig som ligger sentralt på Strømmen, nær offentlig kommunikasjon. Stalsberg en en døgnbemannet bolig som gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser, psykisk utviklingshemming og/ eller psykiske lidelser. Det er for tiden 18 beboere tilknyttet boligen med et variert og spennende bistandsbehov.
Viktige fokusområder hos oss er brukermedvirkning, tilrettelegging for mestring og faglig kvalitet på tjenestene. 

Vi trenger nå flere med på laget!

På Stalsberg vil vi tilrettelegge for mestring og glede, veiledning, forutsigbarhet og være tilstede.vi ønsker deg som vil gi av deg selv og som kan jobbe i ferier, dag og kveld. Latter, humor og en spøk eller tre å trives hos oss må du bare regne med. Du vil få nødvendig opplæring og en hjelpende hånd av erfarne kollegaer som vet å knytte bånd til de som jobber og til de som bor for hjertevarmen på Stalsberg- den er stor!

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Dokumenterer og journalfører relevant arbeid med tjenestemottaker
 • Følger tjenestemottaker på tvers av alle arenaer
 • Utfører delegerte oppgaver
 • Kan ha ansvarsvakt og ansvar for utdeling av medisiner
 • Deltar på relevante kurs/møter
 • Samarbeid med foresatte, verger og andre eksterne instanser 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen helsearbeiderfag, annen relevant utdanning vurderes
 • Fint om du har noe relevant arbeidserfaring, men det er ikke et krav. Det viktigste er at du tilegner deg nødvendig kunnskap, og er interessert
 • Fordel om du har førerkort 
 • Gode norskkunnskaper
 • Det må fremlegges gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd
 • Det må fremlegges egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
 • Må kunne oppgi minst 2 referanser

Personlige egenskaper:

 • Er positiv og har brukeren i fokus
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har gode etiske holdninger
 • Evne til å jobbe selvstendig og samarbeide
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt

Vi tilbyr:

 • Meningsfullt arbeid med faglige utfordringer
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag