Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

100% fast stilling til Overlege, med interesse for Smerte og Fysikalsk medisin

Offentlig forvaltning

Ledig 100% fast overlegestilling ved Sykehuset Innlandet HF sin Avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering fra 01.09.2023.

Avdelingen er et av de største fagmiljøene innenfor Fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst, og består av 4 seksjoner: Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ottestad Rehabilitering, Solås Rehabilitering og Granheim Lungerehabilitering. Avdelingen gjennomfører årlig et stort antall polikliniske konsultasjoner og tilbyr både inneliggende og poliklinisk rehabilitering. Vi har regionfunksjon for flere av våre pasientgrupper.

Stillingen er i utgangspunktet i Smerteenheten i seksjon Fysikalsk medisinsk poliklinikk. Dersom aktuell søker til stillingen har annen spesialkompetanse og ønske om å arbeide innenfor andre deler av fagområdet, kan det imidlertid vurderes en intern overlegerotasjon. Du er dermed en aktuell søker enten du brenner for smertemedisin, eller har hjertet ditt et annet sted i faget!

Smerteenheten ble etablert i 2014 som Innlandets første tverrfaglige smertemedisinske tilbud, og er et av de største tverrfaglige miljøene innenfor smertebehandling i Norge. Enheten tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander og langvarige utmattelsestilstander samt poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med CFS/ME og behandlingstilbud i gruppe for personer med langvarige smertetilstander.

 

Arbeidsoppgaver:

I smerteenheten er aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglige utredninger, oppfølging av enkeltpasienter og undervisning i våre gruppetilbud. 
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere i pasientsaker.
 • Fagutvikling.
 • Vurdering av henvisninger
 • Ta del i LIS-opplæringen i avdelingen, ved å være supervisør og evt. også veileder.  

Kvalifikasjoner:

For stillingen i smerteenheten gjelder følgende:

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, anestesiologi eller psykiatri. Godkjenningen som spesialist må være gjeldende i Norge.
 • For søkere som ønsker å arbeide i smerteenheten er det nødvendig med interesse for, kompetanse i og evt. erfaring fra smertebehandling.
 • Kompetanse knyttet til rusavhengighet og traumer blir også vektlagt.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for våre pasientgrupper 
 • Evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasientene 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Kunne jobbe selvstendig, strukturert og effektivt

Vi tilbyr:

 • Vi legger til rette for at overlegen kan starte opp/gjennomføre relevant kompetanseheving
 • Vi har en arbeidsplass med høy faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere
 • Et spennende fagmiljø som er i stadig utvikling 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.