Ledig stilling

Lillehammer kommune

100% fast stilling som Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å forme morgendagens helsetjenester? Lillehammer kommune etterspør deg som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle helsetjenestene i Lillehammer. Hjemmetjenestens visjon er «mestring hele livet». En jobb i hjemmetjenesten vil derfor passe for deg som liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene. Du må like og jobbe i et aktivt tverrfaglig miljø, men også kunne jobbe selvstendig. Du må være glad i utfordringer, og møte mennesker med åpenhet og respekt. Ingen dag er lik, men alle dager er viktige. Din kompetanse vil du få brukt i ulike faglige utfordringer, da du møter mennesker i alle livsfaser og med ulik kulturell bakgrunn.
Arbeidsted vil være Gartnerhagen 6, HDO Lillehammer.
HDO tilbyr tjenester i hjemmet. Vi har 47 omsorgsboliger som er særlig tilrettelagt for heldøgnsomsorg fordelt på 3 etasjer. 
Vi som jobber på gartnerhagen, vil tilrettelegge for at beboerne opprettholder selvstendighet og egenmestring så lenge som mulig. 

Tjenesten har tett samarbeid mellom avdelingene, spesialisthelsetjenesten, Lillehammer Helsehus, fastlegene, Meierigården, aktiv omsorg, dagsenteret, Tildelingsenheten, nylig oppstartet legevaktsbil og trygghetspatruljen.
I hjemmetjenesten legger vi stor vekt på personsentrert omsorg. Vi er opptatt av å gi individuelt tilpassede tilbud, for å kunne gi best mulig mestring i eget liv. 
Vi har følgende ledige stillinger:
4 x 100% Faste sykepleierstillinger, kan tilby reduserte stillinger.

For tiden todelt turnus med dag og aften. 

Ved tilbud om stilling er det krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Ved ledighet i andre avdelinger i hjemmetjenesten kan aktuelle kandidater få tilbud om stilling i annen avdeling. 
Har du spørsmål? Eller vil du bare høre litt mer om oss? Ta gjerne kontakt med en av oss kontaktpersonene på telefon, eller mail.   

Kvalifikasjoner:

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier.
Fremmedspråklige søkere må ha bestått norsk språkprøve nivå B2.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig for å kunne:
•            yte forsvarlig helsehjelp
•            beherske medisinske termer
•            dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.

Faglig interesse er en forutsetning. Du må også være ansvarlig, handlekraftig, fleksibel, kommuniserende, selvstendig, motiverende og helhetstenkende.


Personlige egenskaper:

Vi leter etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere. 
Du er løsningsorientert og viser fleksibilitet i samarbeid med andre. 

Du er faglig nysgjerrig og selvstendig, bidrar aktivt til fagutvikling og til et godt og humørfylt arbeidsmiljø.
Vi ønsker både deg som nyutdannet og deg med erfaring innenfor sykepleiefaget. Du har
god relasjon kompetanse og gode evner til kommunikasjon 

Vi leter etter deg som er engasjert og som kan stå i en travel og varierende arbeidshverdag.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Som sykepleier utøves  faglig forsvarlig helsehjelp jf. lovverket som regulerer tjenestene våre.
Sykepleierens rolle i dette arbeidslaget er å jobbe direkte med sykepleiefaglige utfordringer og vurderinger hos den enkelte pasient.
Du vil jobbe med sykepleiefaglige oppgaver, og være en del av en vaktberedskap som jobber opp mot syke pasienter i tjenesten.
Legemiddelhåndtering etter gitt prosedyre.
Sykepleier medvirker til utarbeidelse av sykepleiefaglige prosedyrer i forhold til pasientbehandling, samt til utarbeidelse av tiltaksplaner som skal gjelde for den enkelte pasient.
Egne vakter for å ha legevisitt.
Du skal samhandle med ansatte i andre avdelinger i hjemmetjenesten. Dette for at pasienten skal motta faglig forsvarlig helsehjelp.
Stell og pleie av den enkelte pasient
Delta i etablert toppvakts ordning mellom avdelingen
Fortløpende kommunikasjon med pasienter og pårørende