• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4296668
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 04.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

100% fast stilling som sykehjemslege i Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eventuelt vikariat i påvente av fast tilsettelse.

Halden kommune arbeider målrettet med å levere kvalitetstjenester til alle tjenestemottakerne i kommunen i samsvar med endrede krav og sentrale føringer. Sykehjemslegetjenesten består av et legeteam på 5 årsverk - en sykehjemoverlege i 100 % fast stilling og 4 sykehjemsleger i 100 % faste stillinger.

Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 96 pasienter, og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med tilsammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning. Halden Helsehus har kommunale akutt døgnplasser (KAD/intermediær), korttidsplasser/USK, lindrende enhet, langtidsplasser og rehabiliteringsplasser med tilsammen 45 (+ 4 KAD) plasser.

Halden helsehus er i omstilling for å videreutvikle kommunens helsehus, og i 2020 startet en stor ombygging og rehabilitering av bygget. Det nye helsehuset er planlagt ferdigstilt med innflytting planlagt ila høsten 2022. Alle tjenestene på helsehuset har flyttet nå til Karrestad omsorgssenter.

En av våre sykehjemsleger slutter og vi har derfor en ledig 100% stilling som sykehjemslege.

Sykehjemslegen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Primæransvarsområde og arbeidsplass er lagt til Helsehuset, men en annen arbeidsfordeling kan avtales nærmere med leder og legene i teamet utfra den tilsatte legens kompetanse, interesseområder og behovet i organisasjonen.

Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning for KAD og korttidsplassene ved Halden Helsehus.

Vi søker etter en dyktig og interessert lege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten vår i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid. Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Søkere med annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha gjennomført norsk turnustjeneste, ha norsk autorisasjon og ha gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.

Vi tilbyr

· Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre

· En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse

· Et godt, faglig kollegium

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Lønn etter avtale

Generelle betingelser

· Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Solfrid Ramdal på tlf. 902 13 596 eller sykehjemoverlege Iwona Vegstein på tlf. 404 11 874.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4296668
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 04.01.2022