Ledig stilling

Hustadvika kommune

100% fast stilling som saksbehandler/rådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester/Koordinerende enhet søker etter 100% fast stilling som saksbehandler/rådgiver. Tiltredelse så snart som mulig.

Stillingsbeskrivelse

Sentrale arbeidsoppgaver for saksbehandler/rådgiver er:

 • Saksbehandling av ulike søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, alle aldersgrupper samt klagebehandling.
 • Møter med pasient/bruker, pårørende/foresatte, tjenesteytere i kommunen og andre offentlige instanser, samt hjemmebesøk hos pasient/bruker.
 • Kartlegge, vurdere, og beslutte hvilke tjenester pasient/brukere skal ha ut fra kommunes tjenestetilbud og krav om faglig forsvarlighet. Delta i tverrfaglig drøfting.
 • Sørge for ivaretakelse av rettssikkerhet, brukermedvirkning og forvaltning av kommunens ressurser.
 • Håndtering av e-Link (elektroniske meldinger mellom kommune, spesialisthelse-tjenesten og fastlege) og sentralbord for Forvaltningskontoret. Det omfatter samhandling med bl.a. enheter i kommunen, sykehus, tjenesteytere, pasient/bruker og pårørende.
 • Informasjon, råd og veiledning til et bredt spekter av brukere, pårørende og tjenesteutøvere.
 • Bidra til utvikling og nytenking.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som er relevant for stillingen er 3- årig helse- og sosialfaglig bakgrunn, med særlig vekt på det sosialfaglige, hverdagsmestring og velferdsteknologi.  
 • Sammensatt fag-/realkompetanse.
 • Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring med Gerica og saksbehandling, samt kjennskap til kommunen vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til ulike lovverk
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som fleksibilitet, omstillingsevne, jobbe selvstendig og i team vil bli lagt stor vekt på.

 • Vi ser etter deg som kan kommunisere godt med mennesker i utfordrende livssituasjoner.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, samt generell datakunnskap.
 • Du er strukturert og god til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Du kan sette deg raskt inn i nye problemstillinger og leverer under tidspress.
 • Være beslutningsdyktig og tenke løsninger, fremfor begrensinger.
 • Kunne stå i krevende situasjoner.
 • Arbeide selvstendig samt har en utstrakt vilje og evne til tverrfaglig samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende og samarbeidspartnere.

 • Endringsvillig og være positiv til endringsprosesser og utviklingsarbeid.
 • Positiv og utadvendt.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Dyktige og erfarne medarbeidere
 • En utfordrende og spennende jobb
 • Opplæring
 • Lønn etter tariff
 • Fleksitidsordning, 7,5 timers arbeidsdag og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KL

Søknad sendes

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt.