Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

100% fast stilling som lærer på ungdomstrinnet

Offentlig forvaltning

Vear skole er en 1 til 10 skole med 520 elever. Ungdomskolen har 3 paraleller med 215 elever. Vi jobber målrettet med god trivsel, godt læringsmiljø og høyt læringsutbytte. Skolen er pilot i "inkluderende praksis og spesialundervisning" samt utprøving i bruk av VR-briller i undervisningen. Teknologi, programering og algoritmisk tenkning er satsningsområder.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer 9.trinn
 • Faglærer i matematikk, naturfag og spesialundervisning
 • Andre fagkombinasjoner kan vurderes
 • Bidra til et trygt, godt og inkludrerende læringsmiljø for elevene
 • Delta og bidra til lærende felleskap ved skolen

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lærerutdanning GLU 5 - 10 eller tilsvarende
 • Undervisningskompetanse for ungdomstrinnet i fagene nevnt over

Ønsket kvalifikasjonskrav

 • Kompetanse i bruk av Office 365 og generelle digitale ferdigheter
 • Kompetanse/erfaring i spesialpedagogikk 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne og lyst til å skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
 • Tydelig klasseleder
 • Du er nysgjerrig og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Lønn, pensjon og forsikring i henhold til gjeldene lov og avtaleverket
 • Trygt og godt arbeidsmiljø 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost