• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959418
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

100% fast stilling som Fag- og kvalitetsrådgiver/sykepleier

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling som Fag- og kvalitetsrådgiver/sykepleier i drift i enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Beskrivelse av arbeidssted:

Fag- og kvalitetsrådgiver vil inngå i enhetsleders stab, mens sykepleierdelen er knyttet til driften i hjemmesykepleien.

Arbeidstidsordning for stillingen vil være 50 % turnus dag/kveld med 3. hver helg og 50 % administrativt fag- og kvalitetsarbeid.

Kort beskrivelse av enhetene:

Enheten består av 4 tilrettelagte boliger med heldøgns-bemanning for brukere med bistandsbehov utover

det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform.

Hjemmesykepleien består i dag av 4 avdelinger, men skal i september gjennom en omorganisering hvor vi strukturerer om til 3 avdelinger med 2 team i hver avdeling.

Det driftes ulike prosjekter i alle avdelingene, og i etterkant av strukturendringen i hjemmesykepleien vil vi jobbe mot en driftsform som gir mer kontinuitet i driften.

 Stillingens arbeidsområder/oppgaver i den administrative delen:

· Ansvar for å fremme fag- og kompetanseheving i form av kirs, veiledning og opplæring som bygger på forsknings- og kunnskapsbasert praksis

· Ansvar for enhetenes kvalitet- og internkontrollsystem

· Iverksette, følge opp og evaluere faglige prosedyrer

· Initiere og følge opp/bistå i fagutviklingsprosjekter

· Samarbeide med enhetsleder og avdelingsledere om kompetansekartlegging og opplæringsplaner

· Bidra som fagsakkyndig for å tilpasse tjenestetilbudet til brukeres behov iht. lovverk, regelverk og vedtatte standarder

· Evnt deltagelse i faste forum som kvalitetsutvalg, styringsgruppe for legemiddelhåndtering o.l.

Fag- og kvalitetsrådgiver vil være en viktig bidragsyter til å skape en endringsvillig organisasjon, utnytte ressurser ved samhandling og samordning og tilpasse tjenestetilbudet iht lov, regelverk, nasjonale føringer og vedtatte standarder.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver for sykepleier i turnus:

· Helhetlig oppfølging og dokumentasjon av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.

· Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger.

 Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

· Krav om autorisasjon som sykepleier.

· Relevant klinisk erfaring og videreutdanning (klinisk spesialisering, prosjektledelse, kvalitetsarbeid m. m).

· Erfaring og kompetanse fra prosjektledelse, kvalitetsutvikling og internkontroll

· Gode IT- kunnskaper

· Veilederkompetanse/pedagogiske kunnskaper

· Godt kjennskap til lover og retningslinjer som regulerer tjenesten

· God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper:

· Faglig dyktig og engasjert.

· Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

· Gode samarbeidsevner, motiverende, løsningsorientert og fleksibel

· Interesse for innovasjon og nytenking

· Høy grad av stabilitet og tilstedeværelse

Vi ønsker oss ansatte som har et genuint ønske om å bidra til en trygg og god hverdag for denne målgruppen. Du må

være villig til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Er du flink til å se etter det positive? Anser du deg selv som løsningsorientert? Da er du den vi søker.

 Vi kan tilby:

· Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.

· Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.

· Fokus på kompetanseheving

· Godt arbeidsmiljø

· Trivelige kollegaer

· Ønsketurnus

 Gode lønnsbetingelser:

1. Funksjonstillegg på kr. 20 000 pr. år ved 100% stilling for alle sykepleiere/ vernepleiere i hjemmesykepleien. For deltidsansatte prosentjusteres tillegget i tråd med stillingsstørrelse.

2. Rekrutteringstilskudd på kr. 10 000,-

3. Mulighet for lønnet permisjon og dekning av utgifter til deltidsstudier innenfor demensomsorg, psykiske lidelser, rus, akutt geriatri, kreftomsorg/lindrende behandling og velferdsteknologi i tråd med enhetens kompetanseplan. Det vil kunne kreves bindingstid ved gjennomføring av studier dekket av arbeidsgiver.

4. For sykepleiere som ønsker å flytte til kommunen vil vi bistå med å finne bolig, flytting og annen praktisk informasjon/ bistand i forbindelse med flytting. Den aktuelle personen vil få en kontaktperson som bistår med dette. Nærmere informasjon og dialog om dette gis i forbindelse med intervju.

 Kontaktperson · Marianne Horgen, Enhetsleder hjemmebaserte tjenester, mobil: 40239852, marianne.horgen@halden.kommune.no

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3959418
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune