Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2020
 • Sted:
  Frekhaug
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Frekhaug
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3288635
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

100% fast stilling

Kort om stillinga

Me har no ledig ei 100% fast stilling i døgnturnus (medlever), med arbeid kvar 4. helg.

Om arbeidsplassen

Habiliteringstjenester i Alver kommune gir tjenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlastning for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Under resurskrevjande tenester er det for tida 6 bustader der ein gjev hjelp/bistand til vaksne med åtferdsutfordringar. Det er 2:1 bemanning i alle bustadene.

Arbeidsoppgåver

 • Reguleringsstøttande samhandling, byggje sjølvkjensle og sjølvstende
 • Vera fysisk aktiv og gjere meiningsfulle aktivitetar med beboer
 • Bidra til fagleg utvikling
 • Delta på samarbeidsmøter rundt den enkelte beboer
 • Dagleg tilrettelegging og planlegging av tenesteytinga
 • Legemiddelhåndtering
 • Bidra til at daglege praktiske oppgåver vert gjennomført
 • Dokumentasjon av tenesteytinga, i Profil

Kompetansekrav

 • 3 årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, eller utdanning som barnehagelærar
 • God norsk munnleg og skriftlig framstillingsevne
 • Førarkort klasse B

Ønskt kompetanse

 • Erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming, psykiske lidingar, ADHD og utfordrande åtferd
 • Kjennskap til journalsystemet Profil
 • Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstenester, kap. 9

Personlege eigenskapar

 • Du evner å etablere og utvikle gode relasjonar til brukar og kollegaer
 • Du er ein tydeleg og trygg omsorgsperson
 • Du er aktiv og kreativ når det gjeld å motivere, men også rolig og tolmodig når situasjonen krev dette
 • Du er interessert i å «gjere ein forskjell» når du er på jobb
 • Du er opptatt av refleksjon omkring tenesteytinga og lojalitet knytt til felles retningsliner
 • Du er fleksibel

Me tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • God pensjonsordning

Politiattest

Det er krav om politiattest som ikkje er eldre enn 3 månader. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.