Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3270636
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

100% driftsavtale for fysioterapeut

Bydel Bjerke har ledig et 100% driftstilskudd for privat fysioterapeut. Driftstilskuddet er tilknyttet Standard Fysikalske, adr. Kabelgata 39c, 0508 Oslo og er ledig fra 01.01.2021. 

Bydelen har 16,83 driftshjemler ved 5 fysikalske institutt. Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av helse og omsorgstjenesten i kommunen og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunen og øvrig helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud. Praksis skal drives i henhold til lov om kommunale helse -og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av det til enhver tid gjeldende regelverk for Oslo kommune.

20% av stillingen kan tilpliktes kommunale oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Aktiv behandling, rehabilitering og forebygging rettet mot pasienter i alle aldre

Være  en ressurs for bydelen innen nevrologi og kvinnehelse, gjerne også innen onkologi.

Drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten

Foreta behandlinger også i pasientens hjem, skole eller dagtilbud i tett samarbeid med øvrig kommunal tjeneste og delta i samarbeidsmøter

Fysioterapeuten skal yte sine tjenester i et livsløpserspektiv og tjenestetilbudet skal sees i en større helhet

Bidra i det praktiske arbeide og den daglige driften av instituttet

 

Kvalifikasjoner

Fysioterapeut med norsk autorisasjon ( legg ved HPR nr. )

Kompetanse og erfaring fra privat praksis innen allmenn fysioterapi for alle aldersgrupper

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester og hjemmebehandling

Kompetanse og erfaring med nevrologi og større funksjonsnedsettelser

Kompetanse og erfaring med kvinnehelse, gjerne også med migrasjonsperspektiv

Evne til å motivere og fremme egenmestring

Det er en fordel med erfaring både fra privat praksis med driftstilskudd og annen fysioterapipraksis fra kommunal- og/eller spesialisthelsetjenesten

Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og gode kunnskaper i engelsk

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Være endringsvillig, fleksibel og nytenkende

Kunne jobbe selvstendig og i team

Være faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling

Kunne se muligheter i samarbeid med bydelens tilbud og tjenester

God kjennskap til lover, regler, retningslinjer og rundskriv som er relevante for arbeidet

Være en god lagspiller, og være lojal  både  mot bydelens og  instituttets vedtatte planer og avtaler

Yngre søkere er en fordel da snittalder for avtalefysioterapeutene i bydelen er høy

Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

Det stilles krav til, og gis mulighet for samarbeid med bydelens tjenester for tildeling, prioritering og oppfølging av pasienter.

Fysioterapeut med avtale om driftstilskudd er selvstendig næringsdrivende. 

Avtalen er tilknyttet Standard Fysikalske som  har 3,83 driftstilskudd og 4 ansatte fysioterapeuter. Instituttet har store, åpne lokaler med egne behandlingsrom, romslig treningssal og god tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Mer informasjon kan søkes på www.standard-fysikalske.no og daglig leder Anne Lise J. Milner kan kontaktes på tlf. 22643693

Kontrakt /driftstilskudd tildeles av bydelen som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven.

Bydelen behandler kun elektroniske søknader med vedlegg som dokumenterer etterspurte kvalifikasjoner via Webcruter.