100 % Avdelingsleder for knutepunktskolen

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tiller videregående skole er en flerspråklig og flerkulturell skole, med et mangfold av ressurser blant våre elever og ansatte. Skolen tilbyr for tiden utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, informasjonsteknologi og medieproduksjon, idrettsfag (e-sport), salg, service og reiseliv og studiespesialisering. Vi har også programområde transport og logistikk, påbygging til generell studiekompetanse, innføringstilbud for minoritetsspråklige elever og arbeids- og hverdagslivstrening (AHT).

Vi er knutepunktskole for hørselshemmede elever og ansvar for elever på samarbeidsskoler i Trondheim.

Skolen er i midlertidige lokaler på Saupstad, men flytter høsten 2022 tilbake til Østre Rosten og nye Tiller videregående skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar
 • Økonomiansvar
 • Oppgavefordeling og ressursfordeling
 • Lede det faglige utviklingsarbeidet på avdelingen
 • Informasjons- og rådgivingsarbeid
 • Representere Tiller vgs som Knutepunktskole i alle sammenhenger, både lokalt og nasjonalt
 • Samarbeide med aktuelle skoler og institusjoner
 • En del av skolens utvidede ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Tolkefaglig bakgrunn og/eller tegnspråkkompetanse
 • Lederutdanning
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring med personalledelse er en fordel
 • Veilederkompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med selvledelse
 • God relasjonskompetanse
 • Evne til å prioritere og gjennomføre
 • Omstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og avtaler i KS-området