100 % Avdelingsleder for avdeling autisme

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tiller videregående skole er en flerspråklig og flerkulturell skole, med et mangfold av ressurser blant våre elever og ansatte. Skolen tilbyr for tiden utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon, informasjonsteknologi og medieproduksjon, idrettsfag (e-sport), salg, service og reiseliv og studiespesialisering. Vi har også programområde transport og logistikk, påbygging til generell studiekompetanse, innføringstilbud for minoritetsspråklige elever og arbeids- og hverdagslivstrening (AHT).

Vi er knutepunktskole for hørselshemmede elever og ansvar for elever på samarbeidsskoler i Trondheim.

Vi holder for tiden til på Saupstad, Sandmoen og Flatåsen, men flytter høsten 2022 tilbake til Østre Rosten og nye Tiller videregående skole.

Fra høsten 2022 opprettes det egen avdeling for elever med autisme på Tiller videregående skole. Skolen har planlagt plass til 6 elever med autismespekterdiagnose (ASD) . 


Arbeidsoppgaver:

Administrative lederoppgaver:

 • Nærværende avdelingsledelse
 • Personalansvar
 • Økonomiansvar
 • Organisering og planlegging
 • Undervisning

Faglig ansvar:

 • Støtte i arbeidet med Individuell opplæringsplaner (IOP)
 • Lærende og utviklende samarbeid hjem og skole
 • Ambisjon om å utvikle gode profesjonelle læringsfellesskap
 • Lærende og utviklende samarbeid med eksterne parter
 • Faglig ansvar for elevens læring
 • Veiledende lærer og miljøpersonale i deres arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Lederutdanning
 • Ledererfaring med vekt på personalledelse
 • Veilederkompetanse
 • Pedagogisk utdannelse
        - allmenpedagogisk utdannelse
        - spesialpedagogisk utdannelse med erfaring innen autismespekteret
 • Kompetanse innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Personlige egenskaper:

 • Du har god systemforståelse og saksgang for å fatte vedtak
 • Du er god på systematisk planlegging
 • Du er positiv og motivert person 
 • Du er støttende i møte med dine medarbeidere
 • Du har ambisjon om å skape utvikling innen ditt ansvarsområde
 • Du er trygg, rolig og omtenksom
 • Du er faglig engasjert
 • Du skaper gode relasjoner i samspill med andre

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, reglement og avtaler i KS-området