• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5262264
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 19.08.2023
Ledig stilling

Halden kommune

1 fast stilling som fagleder for skole i Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig en fast stilling i 100% som fagleder for skole i kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst. Avdelingen har et stort ansvarsspenn og er blant annet ansvarlig for skoler og barnehager i Halden kommune. Som tilsatt i vår kommunalavdeling vil dine oppgaver først og fremst rettes mot skolefeltet, men du vil også delta i tverrfaglige samarbeid innenfor avdelingens ansvarsområde.

Avdelingens skoleansvar ivaretas av direktør, sammen med tre fagledere som følger opp skolerelaterte saker på kommunalt nivå og ivaretar ulike støttefunksjoner overfor enhetene. En del oppgaver er også knyttet til tverrfaglig samarbeid innad i avdeling for Undervisning og oppvekst, og med andre kommunalavdelinger.

Halden-skolen er opptatt av å skape gode og utviklende læringsmiljø for alle elevene våre. Det har de siste årene blitt lagt tung vekt på å utvikle en god og inkluderende praksis i skolene.

Vi ønsker at våre elever skal bli den beste utgaven av seg selv, og vi ønsker at de skal kunne bidra i samfunnet ved å ha kompetanse som møter framtida!

Avdeling for undervisning og oppvekst søker nå en engasjert og utviklingsorientert medarbeider, som kan bruke sin kompetanse, sammen med avdelingen, til å styrke kvaliteten i og rundt Halden-skolen.

Vi ser etter en med god skolefaglig kompetanse og erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

- Pedagogisk høgskole- eller universitetsutdanning og godkjent utdanning for tilsetting i grunnskolen, og/eller juridisk bakgrunn.

- Relevant videreutdanning. Søkere uten videreutdanning, men med spesielt god praksis knyttet til stillingenes arbeidsområder vil bli vurdert. 

- God kjennskap til skolesektoren generelt og grunnskolen spesielt. 

- God økonomiforståelse.

- Erfaring fra skolesektoren og gjerne fra forskjellige nivåer.

- God kjennskap til og forståelse for lov og avtaleverk som er relevante for skolesektoren.

- Kan bruke digitale verktøy og systemer i saksbehandling, faglig utviklingsarbeid og samarbeid med kollegaer.

- Erfaring med skolebasert vurdering og kartleggingsverktøy, analyse og oppfølging av resultater.

- Gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

- Samarbeidsvillig og løsningsorientert

- Kan arbeide selvstendig, men også i team

- Evne til helhetstenkning og god rolleforståelse.

- Tar ansvar for framdrift i eget arbeid, videreutvikling av faglig kompetanse og personlig utvikling

- Fleksibel, har gode samarbeidsevner og et godt humør

- Jobber strukturert, er kvalitetsbevisst, trives med endringer, utfordringer og med høyt tempo

- Opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle Halden-skolen i henhold til nasjonale mål, kommunale prioriteringer og virksomhetenes behov.

- Det blir lagt stor vekt på relevant erfaring og personlig egnethet.

Dine ansvars- og arbeidsoppgaver vil kunne være:

- Faglig veiledning, prosessarbeid og lederstøtte innenfor ulike innsatsområder i Halden-skolen. 

- Oppfølging av skoler.

- Kvalitetsutviklingsarbeid.

- Kompetanseutvikling i Halden-skolen,

- Tverrfaglig samarbeid i avdelingen og med andre kommunalavdelinger.

- Prosjekter, utredninger og oppfølging av satsningsområder for skolesektoren.

- Forberedelse av saker for politisk behandling

- Ulike arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning rundt elevrettigheter, saksbehandling, klagesaker etc.

- Økonomioppgaver og ressursfordeling.

- Rapporter, analyser og strategisk arbeid.

- Arbeid med internkontroll.

Arbeidsoppgavene for skoleområdet fordeles i staben ut ifra den enkeltes kompetanse. Det forutsettes at den som ansettes har gode samarbeidsevner, tåler endringer godt og liker å arbeide i et hektisk miljø. Har god evne til å se sine arbeidsoppgaver i et helhetlig perspektiv.

Vi ber om at du i søknaden gjør rede for hvilke av arbeidsområdene over som du spesielt kunne ønske å arbeide med.

Vi kan tilby:

- En selvstendig og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

- Godt samarbeid i et inkluderende team som er opptatt av skoleutvikling

- Et hyggelig og godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.

- Fleksitidsordning

- Telefongodtgjøring

Generelle betingelser

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

 

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5262264
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 19.08.2023