Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

1 års vikariat Psykolog / Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Vil du ha det moro på jobb, samtidig som du trygt lærer MYE gjennom utfordrende pasientsaker og får arbeidserfaring i kriser og akuttsituasjoner i psykiatri?

Ambulant Akuttenhet (AAE) er et tilbud til pasienter som opplever seg i akutt krise med behov av bistand fra spesialisthelsetjenesten. AAE’s arbeid baserer seg på tett samhandling med pasienter, pårørende, fastleger, legevakt, somatisk sykehus, nav, kommunalt psykisk helsevern samt øvrig spesialisthelsetjeneste. Arbeidet, som foregår hovedsakelig ambulant der pasienten er, er primært et alternativ til innleggelse og vil være av kortere, målrettet karakter. Opptaksområdet er Hamar, Stange, Løten, Ringsaker, Trysil, Elverum, Åmot, Våler og Åsnes (ca 106000 personer over 18 år).
 
AAE er tverrfaglig sammensatt – Teamet består per i dag av 2 psykologspesialister, 2 psykologer, 1 lege, 2 sosionomer m/videreutdanning og 5 sykepleiere m/videreutdanning, samt 1 sekretær. 
                        
En av våre psykologer skal ut i et rotasjonsår i poliklinikk og vi har ledig et års vikariat 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog fra 1 september.  

Teamet deltar også inn i et nyopprettet Tidlig Avklaringsteam ved DPS Elverum Hamar som skal vurdere pasienter som er henvist til poliklinikk for raskt å finne riktig behandling og hjelp videre.               

     

Kvalifikasjoner:

Vi søker medarbeider som har erfaring fra/interesse for:

 • arbeid med pasienter i alle aldre, alle typer psykiske lidelser og ulike bakgrunner/kulturer
 • akuttpsykiatrien
 • samarbeid med fastleger og kommuner, samt øvrig spesialisthelsetjeneste, både innen somatikk og psykisk helse
 • arbeid som innebærer stor grad av tempoveksling

Vi ønsker medarbeidere som trives med :

 • arbeid med fag og kontinuerlig kreativ utvikling av dette
 • metode/prosedyre-utvikling
 • improvisasjon – basert på kunnskap
 • integrasjon av forståelse – og forklaringsmodeller
 • arbeid hvor tydelighet, lojalitet og robusthet er verdsatte egenskaper
 • å jobbe i team både klinisk, men også gjennom faglige utviklingsprosjekter 

Personlige egenskaper:

Du har/er:

 • godt humør og gode samarbeidsegenskaper 
 • evne til å se dine kolleger 
 • kraft nok til mer enn bare deg selv 
 • genuint interessert i fag og opptatt av utvikling
 • et stort hjerte for pasientene
 • snill, omsorgsfull og tydelig 

Interesserte og kvalifiserte vil bli invitert til en samtale. Relevant praksis, sammen med gode teoretiske kunnskaper, men ikke minst personlig egnethet, vil bli tillagt stor vekt.

Førerkort klasse B er nødvendig.

Vi tilbyr:

Du vil få god opplæring i det du har behov for i tett samarbeid med øvrig personale.

Vi på vår side tilbyr en variert (og aldri kjedelig) arbeidshverdag, hvor AAE’s raske tilbud på tydelig vis blir verdsatt av pasienter og samarbeidende helsepersonell. Dessuten tilbys engasjerte, humoristiske og kompetente medarbeidere, samt store muligheter for personlig og faglig utvikling i et miljø preget av innsatsvilje, evne til å finne løsninger og seriøst engasjement.

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.