511 0

Helse Sør-øst RHF 

Offentlige tjenester og forvaltning 
LØRENSKOG 
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for alle sykehus i Norge. Staten er eier og bevilger penger til sykehusene over statsbudsjettene. Med sykehusreformen i 2002 ble spesialisth…
40 0

Skagerak consulting AS 

Konsulenter og frie yrker 
SANDEFJORD 
Skagerak Consulting AS er et bredt sammensatt bedriftsrådgivningsmiljø som jobber med virksomheter i privat og offentlig sektor. Ved å bidra til resultatforbedring og kompetanseøkning hos våre oppdrag…
25 0

Norsk Butikkdrift AS 

Varehandel Engros 
OSLO 
0 0

Tide Buss AS 

Samferdsel og infrastruktur 
BERGEN 
Tides forretningsidé Vi skal være en lønnsom, fremtidsrettet og ledende leverandør av kollektivtransport og reiser i Skandinavia. Gjennom våre verdier, profesjonell ledelse, kompetente medarbeidere, e…
0 0

Fritzøe Eiendom AS 

Eiendomsforvaltning og -utvikling 
LARVIK 
Fritzøe Eiendom er et heleid datterselskap av Treschow-Fritzøe AS, og er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik. Etter omfattende reguleringsprosesser har Fritzøe Eiendom langt på vei lykkes med…
0 0

IKM Instrutek AS 

Maskiner og utstyr Produksjon / Service 
LARVIK 
IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til industri, shipping, offshore og offentlig sektor. Vi har kompetanse innenfor …
0 0

Lbh nordic Compensators AS 

Maskiner og utstyr Produksjon / Service 
LARVIK 
LBH Nordic Compensators AS er et heleid datterselskap av LBH International A/S som har kovedkvarter i Kerteminde på Fyn. Vi er Norges ledende leverandør av ekspansjonsbelger (kompensatorer) både til …
0 0

Treschow-Fritzøe AS 

Trelast Industri / Produksjon 
LARVIK 
Treschow-Fritzøe eier og drifter selskaper innen skogsdrift og naturressurser, eiendomsforvaltning og -utvikling, steinindustri, byggevarehandel og –distribusjon samt programvareutvikling
0 0

Bjørn & Øyvind Tveter AS 

Bygg og anlegg 
LARVIK 
Bjørn & Øyvind Tveter AS er et maskinentreprenørfirma lokalisert i Vestfold. Vi utfører hovedsakelig oppdrag i området Telemark, Vestfold og Buskerud, men også i områder utover dette. Bjørn & Øyvind…