4 5

Elkem AS 

Metallurgisk Industri / Produksjon 
OSLO 
Elkem er et av verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon av metaller og materialer. De viktigste produktene er silisium, silikon, ferrosilisium, støpelegeringer, karbonmaterialer og micr…
4 0

Active People AS 

Rekruttering og bemanning 
GRIMSTAD 
Gjennom våre tre forretningsområder bistår vi virksomheter med å utvikle, rekruttere og levere fleksible bemanningsløsninger. Vi er sertifiserte brukere av ulike tester, både personlighetstester og ev…
60 0

Drift sør AS 

Rekruttering og bemanning 
KRISTIANSAND S 
Drift Sør AS leverer tjenester og personell innen mekanikk, hydraulikk, rør og sveis til landbasertindustri og offshore. Vår styrke er forankret i dyktige operatører og ledende personell som har solid…
0 0

Fylkesmannen i Agder 

Offentlige tjenester og forvaltning 
KRISTIANSAND S 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene o…
18 0

SelectionPartner 

Rekruttering og bemanning 
KRISTIANSAND S 
Treffsikre ansettelser Lederansettelser er millioninvesteringer. Vi fremskaffer ledere som skaper lønnsomhet og trivsel. Basert på omfattende jobbanalyse attraheres relevante kandidater. Deretter kva…
1 0

Blatchford Ortopedi AS 

Helse og sosial 
KRISTIANSAND S 
I Blatchford Ortopedi AS er vi mer enn 130 spesialister på ortopediteknikk, med ett fokus: Å hjelpe våre kunder til en bedre hverdag og økt livskvalitet. Enten du trenger en avansert protese eller en …
0 0

Sector Alarm AS 

Vektertjenester 
BERGEN 
Sector Alarm er et norsk konsern i sterk vekst, som i 2018 hadde en omsetning på 240 millioner euro. Selskapet ble etablert i 1995, og er i dag en av de ledende aktørene i Europa. Sector Alarm leverer…
0 0

Personalhuset Staffing group AS avd Kristiansand 

Rekruttering og bemanning 
KRISTIANSAND S 
Rekrutteringsbyrå og bemanningsbyrå i Kristiansand Vi har en fartstid på 12 år med rekruttering og bemanning på sørlandet. Vi har stor kunnskap om landsdelen og et solid nettverk som dekker de fleste…
0 0

Norsk Sykepleierforbund Vest-Agder 

Foreninger og forbund - Arbeidstakerorganisasjoner 
KRISTIANSAND S 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sam…
0 0

Sørlandet sykehus HF 

Helse og sosial 
ARENDAL 
Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi har spennende samarbeid på tvers av fag…
0 0

Experis avd Kristiansand 

Rekruttering og bemanning 
KRISTIANSAND S 
Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr konsulenttjenester og rekruttering innen fagområdene engineering, IT og økonomi/finance.
0 0

LOs regionkontor i Agder 

Arbeidstakerorganisasjoner 
KRISTIANSAND S 
LOs to kontorer i Agder driver faglig organisasjonsvirksomhet for LO og samordner fagbevegelsens innsats i begge fylkene. Kontorene har felles regionleder. Hva et regionskontor gjør: Samordner fagbeve…
1 0

Gce Node service AS 

Konsulenter og frie yrker 
KRISTIANSAND S 
GCE NODE er en industridrevet klynge med fokus på teknologi og løsninger for havbaserte næringer. NODE er en av 3 klynger med Global Center of Expertise i det norske nasjonale Norwegian Centres of Ex…
0 0

Universitetet i Agder 

Skole - Universitet 
KRISTIANSAND S 
Universitetet i Agder (UiA) er et moderne universitet med lang erfaring som høyskole. Vi ser framover og utover. Derfor vektlegges god undervisning, nær tilknytning mellom studier og arbeidsliv, mello…
0 0

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) 

Organisasjoner 
KRISTIANSAND S 
EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 247 medlemmer med til sammen 25 000 ansatte. Våre medlemmer omsetter for totalt ca. 90 milliarder kroner og s…
0 0

WSP Norge AS avd Kristiansand 

Konsulenter - Bygge- og anleggsteknikk 
KRISTIANSAND S 
WSP planlegger og utformer bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse, strategisk rådgivning og prosjektutvikling, tverrfaglig rådgivning og prosjektering…
0 0

Agder ungdoms- og familiesenter (Bufetat, region sør) 

Sykepleie- og omsorgtjenester 
KRISTIANSAND S 
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet …
0 0

Agder Energi AS 

Energi- og vannforsyning 
KRISTIANSAND S 
Vil du være med å bidra til et mer fornybart samfunn? Samfunnet er avhengig av strøm. Våre ansatte går på jobb hver dag for å sørge for at samfunnet får den rene energien som trengs for å fungere. V…
0 0

Organisasjonen Atrop støtte & Ettervernsenter 

Helse og sosial 
KRISTIANSAND S 
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som har opplevd: Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser.Er p…
0 0

Bufetat Vestfold inntak og fosterhjemsrekruttering 

Offentlige tjenester og forvaltning 
KRISTIANSAND S 
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet …
0 0

Finn og Albert Egeland AS 

 
KRISTIANSAND S 
Finn og Albert Egeland AS er landsdelens ledende rørleggerbedrift med lokalisering i Kristiansand, Mandal og Arendal. Selskapet er en del av Sig. Halvorsen Gruppen. Virksomheten vår omfatter oppdrag i…
0 0

Agder og Telemark bispedømme 

 
KRISTIANSAND S 
Agder og Telemark bispedømme består av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Virksomheten favner 115 menigheter og 10 prostier. Agder og Telemark bispedømmekontor ligger i Kristiansand og er et …
0 0

Nye Kristiansand kommune 

Kommune 
KRISTIANSAND S 
Ny kommune fra 2020 Songdalen, Kristiansand og Søgne blir én ny kommune fra 1. januar 2020. Fram til da leder fellesnemnda arbeidet med å etablere den nye kommunen, som skal hete Kristiansand.
0 0

Pon Equipment AS 

Maskiner og utstyr Produksjon / Service 
SKEDSMOKORSET 
PON EQUIPMENT OG PON POWER, ENEFORHANDLER FOR CATERPILLAR I DET NORSKE MARKEDET Pon gruppen i Norge består av Pon Equipment AS, Pon Power AS, Pon Rental Norway AS og SITECH Norway AS med en samlet oms…
0 0

NLA Høgskolen 

Skole - Høgskole 
BERGEN 
NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn. Høgskolen er akkreditert av NOKUT. Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Be…
0 0

Gabler  

Bank, finans og forsikring 
Bergen 
Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer, forsikring og rådgivning. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomhe…
0 0

Elektrotema Agder AS 

Elektriker og sterkstrøm 
KRISTIANSAND S 
Elektrotema Agder AS ble startet opp 1 januar 2000. Elektrotema holder til i moderne lokaler ute i Sørlandsparken, der har vi både et stort lager med installerings materiell og en fullpakket butikk m…
0 0

Agder politidistrikt 

Politi, brann og toll 
KRISTIANSAND S 
Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca. 290.000 innbyggere.
0 0

Høyde service AS 

Utleie av maskiner, kjøretøy og utstyr 
KRISTIANSAND S 
0 0

Åpen barnehage Kristiansand 

Barnehage 
KRISTIANSAND S 
Pedagogisk drop-in tilbud for barn i følge med voksne
0 0

Sørlandssenteret 

Varehandel Detaljist 
KRISTIANSAND S 
0 0

Sølvrev AS 

Reklame 
BERGEN 
Sølvrev er et markedsføringsselskap som fokuserer på video og videokommunikasjon. På dette feltet skal vi være best med å levere formålsrettede produkter som øker salg, oppmerksomhet og merkevarekunns…