0 0

Saltdal kommune 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon 
ROGNAN 
Saltdal er en stor kommune i utstrekning (2213 km2) og med i overkant av 4.700 innbyggere sier det seg selv at det er god plass til å ta i mot besøkende og innflyttere. Kommunen huser Nordland nasjona…
0 0

Boreal Buss AS 

Samferdsel og infrastruktur 
TRONDHEIM 
Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Norge AS har hovedkontor i Stavanger og er med 2700 ansatte fordelt på avdelin…
0 0

Hemis AS  

Helse og sosial 
BODØ 
HEMIS AS er en spennende, aktiv og godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer bedriftshelsetjenester og HMS-tjenester i hele Nord-Norge. Vi har en stor og allsidig kundeportefølje, og vi leverer et br…
0 0

RIBO Stiftelsen 

Helse og sosial 
RØKLAND 
0 0

Salten Aqua AS 

Settefisk, oppdrett, videreforedling og distribusjon 
FAUSKE 
Salten Aqua-gruppen består av Salten Aquas eierselskap og datterselskap. Salten Aqua er største eier av konsernet Salten Fiskeindustri, som omfatter selskapene Bodø Fiskemottak, Nord-Norsk Klippfiskko…
0 0

Salten Smolt AS 

Fiske og fiskeoppdrett 
ROGNAN 
Salten Smolt Salten Smolt AS ble stiftet i november 2000 under navnet Salten Havbruk AS. Salten Aqua er største aksjonær. De andre aksjonærene er oppdrettsselskaper med lang fartstid i næringen. Selsk…
0 0

Best Rognan 

Varehandel Detaljist 
ROGNAN 
Best Stasjon AS er en landsdekkende bensinstasjonskjede med vel 130 forhandlere i Norge, og hadde en omsetning i 2011 på 2,5 mrd. Kjedens forhandlere er alt fra små lokale stasjoner, til store sentr…