2 0

Hallingdølen AS 

Forlag og grafisk produksjon 
ÅL 
Hallingdølen er lokal avis for Hallingdal og Nore og Uvdal. Avisa har eit opplag på 8737 og kjem ut tre gonger i veka. Hovudkontoret ligg i Ål. Det er 35 tilsette i mediebedrifta, av desse 14 i redak…
2 0

Ok Ventilasjon AS 

Bygg og anlegg 
TORPO 
OK-Ventilasjon AS holder til i Torpo Næringssenter på Torpo i Hallingdal. Vårt firma utfører oppdrag i hele Hallingdal, Valdres, Numedal og omegn både i nye og gamle bygg. Hovedomsetningene er basert …
2 0

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS 

Elektriker og sterkstrøm 
ÅL 
Elektroservice Hallingdal har lange tradisjoner innen elektroinstallasjoner. Bedriften ble etablèrt allerede i 1948 og har dermed nærmere 70 års erfaring i bransjen. Vi tar på oss alle typer installas…
0 0

Hallingdal Kraftnett AS 

 
GOL 
0 0

Bergsjøstølen fjellstue 

Hotell, restaurant og storhusholdning 
ÅL 
Vinteren 1959 bygde gardsguten Sigurd Berg Bergsjøstølen, slik at alt stod klart til åpning samme sommeren. I 1969 utvidet de fjellstuen med ny restaurant og flere nye rom. Sammen med kona Solveig dre…
0 0

Buskerud fylkeskommune 

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater 
DRAMMEN 
BUSKERUD FYLKE Innbyggere 277 684 Forventet innbyggertall i 2030 330 000 Sysselsatte med bosted i Buskerud 127 000 Mer statistikk og fakta finner du i Buskerudstatistikken. Fra fjord til fjell…
0 0

VY Buss AS Hallingdal 

Samferdsel og infrastruktur 
ÅL 
Vy Buss er en del av Vygruppen. Selskapet er Norges største busselskap, og et av de største i Skandinavia. Vy har ca. 3000 busser, 7000 ansatte og en årlig omsetning på 6 milliarder kroner. Over 125 m…
0 0

Hallingdal brann- og Redningsteneste IKS 

Politi, brann og toll 
TORPO 
Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR) har 100 heil- og deltidtilsette, og er organisert som eit interkommunalt selskap, der kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Ål er eigarar. HBR forvaltar b…
0 0

Ål Kyrkjelyd / Kyrkjelege fellesråd 

Organisasjoner 
ÅL 
Ål kyrkjelege fellesråd har 12 tilsette. I det daglege samarbeider me tett med dei tre prestane våre. Me har tre soknekyrkjer, fjellkyrkje og naturkatedral. Som ein prøveordning er sokneråda slege sam…
0 0

Hallingdal renovasjon IKS 

 
ÅL 
Hallingdal renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er eid av kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommune. Selskapet har i dag 47 fast ansatte. Selskapet drifter innsamling av husholdningsavfa…
0 0

Bilplaneten - Ål / MECA 

Bil, kjøretøyer og utstyr Salg / Verksted 
ÅL 
Bilplaneten AS er merkeforhandler av Mitsubishi og Subaru, Can-am, Lynx og Ski-doo. Vi selger årlig 400-500 kjøretøy, og har avdelinger på Nesbyen og Ål. Til sammen er vi ca. 20 ansatte.
0 0

Hallingdal hytteservice 

Personlige tjeneste- og servicebedr. 
TORPO 
Hallingdal Hytteservice as er et entreprenørselskap etablert av brødrene Oddvar og Per Oland i 1986. Selskapet sysselsetter i dag ca 60 personer i tillegg til underentreprenører og samarbeidspartnere.…
0 0

Hallingdal Bergboring AS 

Bygg og anlegg 
ÅL 
Vi holder til på Ål i Hallingdal, og har lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring, med spisskompetanse på teknikk. Lokalt er vi kjent som dalens brønnborer siden 1952 og hovedtyngden av brø…
0 0

Hallingdal Trepellets AS 

Varehandel Detaljist 
ÅL 
Hallingdal Trepellets as ble registrert som firma i 2004. Fabrikken ble bygd, og produksjonen starta i 2006. Fabrikken har totalt 10 ansatte og kjører døgnkontinuerlig drift. Årlig produksjon ligger o…
0 0

Vestre Viken HF 

Helse og sosial 
GJETTUM 
Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester til 477 000 innbyggere i 26 kommuner. I tillegg til sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike har vi et av landets mest komplette t…
0 0

Hallingbygg AS 

Håndtverkstjenester 
TORPO 
Solid håndverk, stor lokalkunnskap og høy tilgjengelighet er viktige elementer i vår filosofi. Det har gitt oss et solid renommé og et trygt fotfeste i markedet i Hallingdal siden etableringen i 1995.…