Servitør fast stilling 80% kveldstid

Øya spiseri AS

Hotell, restaurant og storhusholdning

Restaurantservitør Har du erfaring som servitør og god serviceinnstilling? Da er det kanskje deg vi er på jakt etter. Vi søker en dyktig servitør til vår nye restaurant i Porsgrunn, for fast ansettelse. Du må være 20 år for å søke. Øya Spiseri er en italienskinspirert restaurant, med flott beliggenhet ved elva, med vedfyrt pizzaovn i hjertet av kjøkkenet, go…
1 Ledig jobb porsgrunn snarest Servitør

Vernepleier/Sykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en enhet som har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Enheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform, og består av 307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder. Vi søker nå etter miljøterapeut knyttet til hjemmeoppdrag i vårt Hjemmeteam. Hjemmeteamet har base i …
1 Ledig jobb godvik 07.02.2021

Helsefagarbeider i fast 100% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester i Årstad har sentrumsnære lokaler i Kanalveien 62, med kort vei til bybanestopp på Wergeland. Enheten består av ca. 230 årsverk fordelt på 5 hjemmesykepleieavdelinger, 1 døgnbemannet omsorgsbolig, 1 hjemmehjelpsavdeling og 2 natt-avdelinger. Vi gir hjelp til ca. 750 hjemmeboende pasienter. Hver hjemmesykepleieavdeling består av avdeli…
1 Ledig jobb bergen 13.02.2021

Ferievikar ved Solheim Omsorg Pluss - Sommeren 2021

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester i Årstad består av 9 avdelinger. Solheim omsorg pluss er en av disse og er sentralt beliggende ved Danmarksplass. Solheim omsorg pluss består av 49 leiligheter og er samlokalisert med Solheim seniorsenter, med én felles leder. I tillegg til å yte hjemmesykepleie, bidrar personalet i miljøarbeid. Vi søker ferievikarer i tidsrommet fra …
1 Ledig jobb bergen 20.02.2021

Ferievikarer til hjemmesykepleiens nattjeneste i Bergen - Sommeren 2021

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester i Årstad består av ca. 230 årsverk og er inndelt i 5 geografiske hjemmesykepleieavdelinger, Solheim omsorg pluss, Hjemmehjelpstjeneste og Nattjeneste for hele Bergen kommune. Nattjenesten gir tjenester til hjemmeboende pasienter i hele Bergen kommune. Nattjenesten betjener også Responssenteret, som er et døgnbemannet alarmmottak hvor …
1 Ledig jobb bergen 20.02.2021

Ferievikar i hjemmesykepleien - sommeren 2021

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester i Årstad har sentrumsnære lokaler i Kanalveien 62, med kort vei til bybanestopp på Wergeland. Enheten består av ca. 230 årsverk, fordelt på 5 hjemmesykepleieavdelinger, 1 døgnbemannet omsorgsbolig, 1 hjemmehjelpsavdeling og 2 natt-avdelinger. Vi gir hjelp til ca. 750 hjemmeboende pasienter. Vi søker ferievikarer for tidsrommet fra og …
1 Ledig jobb bergen 20.02.2021

Helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider, og ønsker fast 100 % stilling med gode kolleger og spennende arbeidsoppgaver? Ved Hjemmebaserte tjenester i Arna og Åsane/Avdeling Arna Øst er det nå ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider. Hverdagen hos oss er variert, med stor grad av selvstendighet og hvor du lærer mye på kort tid. Hjemme…
1 Ledig jobb indre arna 06.02.2021

Barneverninstitusjon søker gode interesserte ringevikarer.

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger (EMF) har ansvar for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige i Bergen kommune. 125 barn og unge får i dag tjenester fra barneverntjenesten EMF. Avhengig av alder, utviklings- og omsorgsbehov, bor de i fosterhjem, omsorgsinstitusjoner, bofellesskap eller på hybel med oppfølging. Barneverntjenesten …
1 Ledig jobb bergen 06.02.2021

Miljøterapeut i 100% fast stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Behandling, bo og ressursveiledning (BBR) er en resultatenhet som ble opprettet 01.03.2020, under Etat for psykisk helse og rustjenester. Enheten består av 140 årsverk, med ca 330 ansatte fordelt på 8 bosenter og en administrasjon. Alle bosentrene i enheten arbeider ut fra en recovery-orientert tilnærming. Å møte brukernes individuelle behov på en faglig god…
1 Ledig jobb straumsgrend 07.02.2021

Assistent SFO og skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Assistent SFO og skole Hjellestad skole er en barneskole med ca 240 elever og 35 ansatte. Skolen ligger fint til i landlige omgivelser mellom Arboretet på Milde og Hjellestad kai. Elevene på skolen er organisert på trinn, og lærerne på hvert trinn samarbeider tett om elevene sine. Skolen jobber aktivt for et godt skolemiljø, og bruk av nærområdet vårt er vik…
1 Ledig jobb hjellestad 06.02.2021

Sykepleier - Hjemmesykepleie

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en sykepleier som ønsker å jobbe med hjemmeboende, primært eldre. Avdelingen vår i Ytre Sandviken har ledig en fast 100 % stilling som autorisert sykepleier. Vi har fine lokaler ved Biskopshavn kirke. Hjemmesykepleien har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og neds…
1 Ledig jobb bergen 07.02.2021

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier vikariat 100 % stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Betanien DPS har i samarbeid med Bergen kommune, bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen, etablert et FACT-team, som er lokalisert ved Betanien DPS. Fact-teamet (Flexible Assertive Community Treatment) er et aktivt oppsøkende team som arbeider med personer som har en alvorlig psykisk lidelse med sammensatte langvarige hjelpebehov fra kommune og spesialisthelsetje…
1 Ledig jobb fyllingsdalen 06.02.2021

Tjenestekoordinator - 100 % vikariat Enhet for avlastningstjenester

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak, timeavlastning og ca. 90 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom med funksjonshemming og utviklingshemming. En av våre kommunale avlastningsboliger gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vårt mål er å være en forl…
1 Ledig jobb bergen 06.02.2021

Lærlingplass barne og- ungdomsarbeiderfaget

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har en vedtatt målsetting om til enhver tid å kunne tilby to lærlingplasser pr. tusen innbyggere. Vi mener at det å være en attraktiv arbeidsplass for lærlinger er den fremste garantien for kompetent arbeidskraft i framtida. Vi søker derfor etter motiverte medarbeidere innenfor ulike fagområder. Fra høsten 2021 har Lillehammer kommune led…
1 Ledig jobb lillehammer 01.03.2021

Fagarbeider / spesialarbeider

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Anleggsutførelse er en enhet med 6 årsverk, organisert under avdeling Utedrift. Utedrift tilhører kommunalområde Miljøteknikk, og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunenes infrastruktur, vei, park, vann og vannmiljø. Primæroppgavene til anleggsutførelse er driftsoppgaver og mindre prosjekter. Vi jobber tettest opp mot vann…
1 Ledig jobb lillestrøm 07.02.2021

Fagarbeider / spesialarbeider 

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted: Drift vann er en enhet med 9 års verk, organisert under avdelingen utedrift. Utedrift tilhører kommunalområde Miljøteknikk. Utedrift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunenes infrastruktur, vei, park, vann, vannmiljø og anleggsutførelse. Arbeidsoppgaver Vedlikehold av kommunalt lednings nett Vedlikehold av høydebasseng-/tr…
1 Ledig jobb lillestrøm 07.02.2021

Er du rå på service og liker å jobbe i raskt tempo? Vi søker butikkmedarbeider i vikariat:-)

Coop Hordaland SA

Annet

Er du positiv og løsningsorientert? EXTRA Øystese søker butikkmedarbeider i vikariat i ca 87% stilling med varighet til desember 2021. Vi er opptatt av å gi kundene våre super service, så det er viktig at du trives med å gi god kundeservice. Er du i tillegg en racer på å jobbe og glad i fysisk arbeid, håper vi du søker:) Arbeidsopgaver Salg, service og god v…
1 Ledig jobb øystese 31.01.2021 Butikkmedarbeider

Åpen søknad

Kiwa Inspecta

Automasjon og instrumentering

I Kiwa legger vi vekt på at du som søker får god og profesjonell behandling. Samtidig er det viktig for oss at ansettelsesprosessen resulterer i ansettelse av den kandidaten som er best egnet til stillingen. Vurderingen baserer vi på dine faglige og personlige egenskaper og din motivasjon i forhold til den aktuelle jobben. Finner du ingen stillinger utlyst s…
1 Ledig jobb oslo 10.12.2021

Åpen søknad - Azets Advisory - Bli med å utvikle Azets konsulentsatsning innen økonomisk rådgivning og HR!

Azets Insight AS

Økonomi, regnskap og revisjon

Vi bygger en kompetanserik, verdiskapende og bærekraftig konsulentavdeling i et av Norges største økonomihus, Azets. Vil du være med på reisen? Azets Advisory er et satsningsområde i selskapet vårt og skal drive rådgivning av høy kvalitet. Vårt mål er å hjelpe virksomhetene til å nå sine mål og ambisjoner på en effektiv og lønnsom måte. Vi er alltid klare ti…
1 Ledig jobb oslo 30.06.2021

CV registrering fra LinkedIn-post

Azets Insight AS

Økonomi, regnskap og revisjon

Azets vokser videre og vi trenger nye kolleger som kan utfordre og utvikle både oss og våre kunder. Vi ser etter deg som har utdannelse og erfaring innen: Økonomisk rådgivning Controlling, rapportering og årsoppgjør Regnskap (gjerne autorisert) Lønnstjenester og HR-rådgivning Bransjekompetanse innen ulike fagområder, som for eksempel eiendom, sjøfart, oljere…
1 Ledig jobb oslo 31.03.2021

Sykepleier hjemmetjenesten 90% Træleborg

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker sykepleier med videreutdanning i geriatri. Hvis du ikke har videreutdanning ønsker vi at du har erfaring eller interesse for geriatri, psykiatri, palliasjon eller rehablitering og ønsker utfordring i helhetlig oppfølging av hjemmeboende brukere. Vår målsettning er at brukerne våre skal få lov å bo hjemme hele livet hvis de ønsker det og det er fagli…
1 Ledig jobb tønsberg 31.01.2021

Butikksjef Cubus Amanda

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Vi søker en butikksjef som vil være med å videreutvikle Cubus og sikre at vi er det beste valget når folk skal handle sine favorittplagg! Som butikksjef i Cubus har du det totale personal- og resultatansvar, hvor hovedansvaret er å sikre den daglige driften og utviklingen av butikken og dine medarbeidere. Du er et forbilde for dine medarbeidere, som innebære…
1 Ledig jobb billingstad 18.02.2021 Butikksjef

Vikarierande Butiksäljare till Cubus Västervik (10t/v)

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Brinner du för försäljning och service? Som butikssäljare är du Cubus viktigaste ambassadör och ansiktet utåt. Du ansvarar för att butiken varje dag är inspirerande och inbjudande. Du har fokus på försäljning och ger kunderna den uppmärksamhet, hjälp och service som de förtjänar, hos Cubus skall det vara en självklarhet att få service utöver det vanliga. Har…
1 Ledig jobb västervik 31.01.2021 Butiksmedarbetare/säljare, deltid

Myyjä, 4,5h/vko, Cubus Hämeenlinna

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Haluatko työskennellä luovassa ympäristössä muodin parissa? Etsimme joukkoomme ihmisiä, jotka rakastavat myyntiä, muotia ja asiakkaita. Olet hakemamme työntekijä, jos olet hulluna myyntityöhön pidät asiakaspalvelusta ja hymysi ei hyydy olet huumorintajuinen ja iloinen persoona pidät tiukasta työtahdista olet ahkera, siisti ja järjestelmällinen Myyjänä olet C…
1 Ledig jobb hämeenlinna 24.01.2021 Myyjä, osa-aikainen

Myyjä, 4,5h/vko, Cubus Porvoo

Varner-gruppen

Varehandel Detaljist

Haluatko työskennellä luovassa ympäristössä muodin parissa? Etsimme joukkoomme ihmisiä, jotka rakastavat myyntiä, muotia ja asiakkaita. Olet hakemamme työntekijä, jos olet hulluna myyntityöhön pidät asiakaspalvelusta ja hymysi ei hyydy olet huumorintajuinen ja iloinen persoona pidät tiukasta työtahdista olet ahkera, siisti ja järjestelmällinen Myyjänä olet C…
1 Ledig jobb porvoo 24.01.2021 Myyjä, osa-aikainen

Åpen søknad

Peab AS

Bygg og anlegg

Peab er en langsiktig og trygg arbeidsgiver, som prioriterer helse og et sikkert arbeidsmiljø. Vi søker deg som er engasjert, tar ansvar og vil jobbe, trives og utvikles hos Nordens samfunnsbygger. I Peab får du være med på å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Vi bryr oss om de menneskene som nå og i fremtiden blir påvirket av det vi bygger og anlegger. …
1 Ledig jobb lysaker 01.12.2021

Sommerjobb

Peab AS

Bygg og anlegg

Peab Bygg og Peab Anlegg jobber med mange ulike typer prosjekter, både innen bygg og anleggsvirksomhet. Vi satser sterkt på lokal tilstedeværelse og tar både store, mellomstore og små prosjekter. HMS, kvalitet og bærekraft er alltid høyt prioritert i vårt daglige arbeid. Vi skal være en samfunnsbygger for kundene våre, og der er medarbeiderne vårt sterkeste …
1 Ledig jobb lysaker 01.03.2021 Ingeniører

Nyutdannet

Peab AS

Bygg og anlegg

Peab Bygg og Peab Anlegg jobber med mange ulike typer prosjekter, og har avdelinger over hele Norge. Vi satser sterkt på lokal tilstedeværelse og tar både store, mellomstore og små prosjekter. HMS, kvalitet og bærekraft er alltid høyt prioritert i vårt daglige arbeid. Vi skal være en samfunnsbygger for kundene våre, og der er medarbeiderne vårt sterkeste kor…
1 Ledig jobb lysaker 01.03.2021 Ingeniører

EDM Data Steward (m/f/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft is Europe’s largest generator of renewable energy. As a major player in the energy wholesale market, we are developing green power solutions for renewable energy producers and companies from trade and industry. We support our customers on the way to a 100% renewable electricity supply. Join the team and take part in creating tomorrow’s energy world…
1 Ledig jobb dalen 17.12.2021

Freie Außendienstmitarbeiter Flächensicherung Wind (f/m/d)

Statkraft AS

Energi- og vannforsyning

Statkraft hat kürzlich seine neue Unternehmensstrategie mit dem Ziel bekannt gegeben, seine Position als führendes Unternehmen für erneuerbare Energien zu stärken. Statkraft ist bereits der größte Produzent erneuerbarer Energien in Europa und plant, bis 2025 weltweit eine zusätzliche Onshore-Windleistung von 4 GW und etwa 2 GW Solarstrom zu entwickeln. Der g…
1 Ledig jobb 12.11.2021

Customer Service Agent TZ/VZ (w/m)

XXL sport & villmark AS

Varehandel Detaljist

Als Customer Service Agent TZ/VZ ab 16 Stunden bist du für die Zufriedenheit & Loyalität unserer Kunden verantwortlich. Gemeinsam mit deinem Team sorgst du via Chat, Telefon, E-Mail sowie durch Verwendung der internen Tools & des Warenwirtschaftssystems für ein hervorragendes Kundenerlebnis & steigende Umsätze. Durch kleinere Projekte optimierst du zudem das…
1 Ledig jobb donaustadtraße 1, 1220 wien 31.01.2021

Sykepleier natt

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved rehabiliteringsavdelingen på Hå sjukeheim er det ledig en fast stilling på natt i 13,1 % og en i 19,6 % stilling. Stillingene innebærer arbeid hver fjerde helg. Korttidsavdelingen har 16 korttidsplasser fordelt på rehabilitering, øyeblikkelig hjelp og lindrende omsorg. Avdelingen samhandler med sykehus og åpen omsorg, det er også tett samarbeid med avdel…
1 Ledig jobb nærbø 03.02.2021

Sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker. Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirur…
1 Ledig jobb oslo 07.02.2021 Sykepleier, Kirurgi

Sykepleier/vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå søker vi deg som er en faglig engasjert og strukturert sykepleier/vernepleier i fast stilling til post 4A. Vi har ledige fast 50 % stilling i natt turnus og med arbeid hver 3 helg. Vi søke…
1 Ledig jobb oslo 07.02.2021 Vernepleier

Sykepleier/vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter med totalt 66 senger. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, alvorlige personlighetsforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk/rusavhengighet, og har øyeblikkel…
1 Ledig jobb oslo 31.01.2021 Vernepleier

Åpen søknad

Røros kommune

Kort om søknadsprosessen Dette er en åpen søknadsdatabase for Røros kommune der åpne søknader kan sendes inn og vil bli registrert i systemet. Røros kommune ønsker at alle åpne søknader registreres her. CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Søkere som sender epost med åpne søknader til postmottaket, vil bli henvist …
1 Ledig jobb røros 30.04.2021

Sykepleier, 50 % fast natt

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har ledig en 50 % fast stilling på natt som sykepleier ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Om oss Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem er en felles virksomhet i Røros kommune med hver sin hovedavdeling. ØBHVS er under utvikling og første del av bygget ble tatt i bruk i august 2020. ØBHVS består…
1 Ledig jobb røros 27.01.2021

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pleie og omsorg består av sykehjem, hjemmesykepleie, dagsenter, kjøkken og praktisk bistand. Sykehjem og hjemmesykepleie ønsker å se effekten av en vikarpool. Målet med vikarpoolen er mer stabilitet og kontinuitet i oppgavene både for pasienter og ansatte. De ansatte i vikarpool jobber i både sykehjem og hjemmesykepleie. Hvor du jobber kan også variere gjenn…
1 Ledig jobb våler i østfold 31.01.2021

Summer internship 2021

Kongsberg Gruppen

Annet

At KONGSBERG we recognize the challenges in the world and dedicate ourselves to resolving these issues. This goes beyond balancing economic success with environmental dilemmas. We see that we can make a significant difference across many issues facing the world today. Do you want to join us in solving these matters? As a summer intern in KONGSBERG you will w…
1 Ledig jobb kongsberg 28.02.2021 Summer internships

Tender Manager – Electrical Systems

Kongsberg Gruppen

Annet

Our Global Sales and Marketing Division is a global function within Kongsberg Maritime, responsible for presenting the company’s total scope of products and solutions towards customers and market place. The division has over the years built up a renowned customer focused organization, determined to continuously provide the most innovative and reliable marine…
1 Ledig jobb kongsberg 04.02.2021 Technician